Rozważania Biblijne 27.10.2021

27.10 „Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy.” (Księga Izajasza 59,1-2)

Czy weźmiemy sobie dzisiaj do serca słowa tych wersetów? Bóg zawsze może pomóc, On zawsze słyszy nasze wołania. Lecz dlaczego tak często wołamy, a On nie odpowiada? Dlaczego błagamy o ratunek, a Bóg milczy? Jakże często dzieje się tak z powodu grzechów naszych, a my uparcie wołamy do Boga o pomoc, nie chcąc się przyznać przez Nim a nawet przed samymi sobą, że żyjemy w grzechach. Oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że zawsze powodem niewysłuchanej modlitwy są nasze grzechy, jednakże ma to miejsce na pewno o wiele częściej, niż nam się wydaje.
„Na co może uskarżać się człowiek, póki żyje? Niech się uskarża na swoje grzechy! Doświadczajmy i badajmy nasze drogi i nawróćmy się do Pana! Wznieśmy nasze serca i nasze dłonie do Boga w niebiesiech! Myśmy odpadli i zbuntowali się, dlatego Ty nie przebaczyłeś. Okryłeś się gniewem i prześladowałeś nas, bezlitośnie zabijałeś. Okryłeś się obłokiem, tak, że modlitwa do ciebie nie dochodzi” (Treny 3,39-44). „Położyłeś winy nasze przed sobą, tajne grzechy nasze w świetle oblicza swego. Wszystkie dni nasze znikają z powodu gniewu twego. Lata nasze giną jak westchnienie” (Psalm 90,8-9). „Lecz ten lud ma serce krnąbrne i przekorne; odstąpili i odeszli. I nie pomyśleli w swoim sercu: Bójmy się Pana, naszego Boga, który daje w czasie właściwym zarówno deszcz wczesny, jak i późny, który nam zapewnia ustalone tygodnie żniwa. Wasze winy obaliły ten porządek, a wasze grzechy pozbawiły was dobrego” (Księga Jeremiasza 5,23-25). „Chodźcie więc, a będziemy się prawować – mówi Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać, lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały!” (Księga Izajasza 1,18-20).
Zatem jeżeli Bóg jest daleki od modlitw Twoich, jeżeli Jego oblicze zakryte jest przed Tobą, to zbadaj najpierw swoje serce, czy nie tkwi w nim grzech! Bądź szczery przed Bogiem i samym sobą, poproś Boga, by Ci pokazał, czy nie ciąży na Tobie niewyznany lub nieuświadomiony grzech. „Grzech mój wyznałem tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Sela. Niech modli się do ciebie każdy pobożny w czasie niedoli, gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą. Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku, otaczasz mnie radością wybawienia” (Psalm 32,5-7).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: