Rozważania Biblijne 26.10.2021

26.10 „Dowiedz się tedy dzisiaj i weź to sobie do serca, że Pan jest Bogiem na niebie w górze i na ziemi w dole, nie ma innego!” (V Księga Mojżeszowa 4,39)

Pan Bóg mówi do nas, do każdego z nas osobiście przez Jego Słowo. Weźmy sobie do serca, że Pan jest Bogiem! Weźmy sobie do serca, żeby Mu służyć całym swoim sercem i całą swoją duszą! Weźmy sobie do serca, że tylko Jemu należy się cześć i chwała, że On chce być Panem całego naszego życia! Weźmy sobie do serca, że On pragnie tego wszystkiego dla naszego dobra, dla naszego błogosławieństwa teraz i na zawsze, ponieważ nas kocha! Kocha każdego z nas osobiście i posłał Swojego Syna na śmierć za Ciebie, drogi Czytelniku, który poznałeś już Boga osobiście i przyjąłeś Go do swojego serca, a także za Ciebie, drogi Czytelniku, który Go jeszcze nie poznałeś!
„Nikt nie jest tak święty, jak Pan, gdyż nie ma nikogo oprócz ciebie, nikt taką skałą jak nasz Bóg. Nie mówcie ustawicznie wyniośle, niech nie wychodzi zuchwalstwo z ust waszych, gdyż Pan jest Bogiem, który wszystko wie, Bogiem, który waży uczynki” (I Księga Samuela 2,2-3). „Aby poznały wszystkie ludy ziemi, że Pan jest Bogiem i nie ma innego” (I Księga Królewska 8,60). „A gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł: Panie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela! Niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja twoim sługą i że według twego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca. Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem!” (I Księga Królewska 18,36-39). „A gdy znalazł się w ucisku, błagał Pana, swojego Boga, ukorzył się bardzo przed obliczem Boga swoich ojców i modlił się do niego, a On dał się uprosić i wysłuchał jego błagania, i pozwolił mu powrócić do Jeruzalemu do swego królestwa. Wtedy Manasses poznał, że Pan jest Bogiem” (II Księga Kronik 33,12-13). „I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę, i dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować, gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na niego czekają” (Księga Izajasza 30,18).
Zatem chwalmy Pana, Boga naszego całym naszym sercem i całą naszą duszą, bo godzien jest tego nasz Pan, nasz Zbawiciel, Ten, który pragnie dobra naszego i pragnie, byśmy żyli na wieki razem z Nim w chwale! „Wykrzykuj Panu, cała ziemio! Służcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze jego z weselem! Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego należymy, myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego. Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem, w przedsionki jego z pieśnią chwały! Wysławiajcie go, błogosławcie imieniu jego! Albowiem dobry jest Pan; na wieki trwa łaska jego, a wierność jego z pokolenia w pokolenie” (Psalm 100,1-5).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply