Rozważania Biblijne 25.10.2021

25.10 „Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę.” (Przypowieści Salomona 30,6)

Słowo Boże jest zamkniętą całością. Bóg wyraźnie zakazuje człowiekowi cokolwiek z niego ujmować lub cokolwiek do niego dodawać. „Prorok, który ma sen, niech opowiada sen, ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo! Cóż plewie do ziarna? – mówi Pan. Czy moje słowo nie jest jak ogień – mówi Pan – i jak młot, który kruszy skałę? Dlatego Ja wystąpię przeciwko tym prorokom – mówi Pan – którzy sobie nawzajem wykradają moje słowa. Oto Ja wystąpię przeciwko prorokom – mówi Pan – którzy używają swojego języka i mówią, że to „wyrocznia”. Oto Ja wystąpię przeciwko prorokom, którzy za proroctwa podają sny kłamliwe – mówi Pan – a opowiadając je, zwodzą mój lud swoimi kłamstwami i przechwałkami. A przecież Ja ich nie posłałem ani im niczego nie nakazałem, oni zaś temu ludowi zgoła nic nie pomagają – mówi Pan. A gdy pytać się będzie ciebie ten lud albo prorok, albo kapłan, mówiąc: Jakie brzemię zapowiada Pan? Wtedy im odpowiedz: Wy jesteście moim brzemieniem, lecz Ja was zrzucę – mówi Pan, a proroka lub kapłana, czy kogokolwiek z ludu, który by rzekł: Brzemię Pana – ukarzę tego męża wraz z jego domem” (Księga Jeremiasza 23,28-34).
Bóg wyraźnie mówi, że ukarze tych, którzy słowa ludzkie traktują na równi ze Słowem Bożym, którzy mają różne sny i wizje i mówią: „Pan mi powiedział”, a w rzeczywistości Bóg nie mówił do nich. Jak wiele jest takich rzekomych proroctw i w dzisiejszych czasach! Jak wielu pismom ludzkim nominalni chrześcijanie przypisują rangę równą Słowu Bożemu i jak często Biblia interpretowana jest dowolnie, naginana to ludzkich poglądów. Ludzie częstokroć zamiast korygować swoje poglądy w myśl Słowa Bożego, naginają Biblię do swoich poglądów, a tego absolutnie Bóg zabrania! „Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym” (II List Piotra 1,20-21). „Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze; a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze. Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu! Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen” (Objawienie Jana 22,18-21).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply