Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą – Kpł. 18,22

Czystość małżeńska Zakaz nadużyć

19 Nie będziesz się zbliżał do kobiety, aby odsłonić jej nagość, podczas jej nieczystości miesięcznej. 20 Nie będziesz obcował cieleśnie z żoną twojego bliźniego, wylewając nasienie; przez to stałbyś się nieczysty. 21 Nie będziesz dawał swego dziecka, aby było przeprowadzone przez ogień dla Molocha, nie będziesz w ten sposób bezcześcił imienia Boga swojego. Ja jestem Pan! 22 Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość! 23 Nie będziesz obcował cieleśnie z żadnym zwierzęciem; przez to stałbyś się nieczysty. Także i kobieta nie będzie stawać przed zwierzęciem, aby się z nim złączyć. To jest sromota! Kpł, 18, 19-23

Ochrona rodziny i małżeństwa

9 Ktokolwiek złorzeczy ojcu albo matce, będzie ukarany śmiercią: złorzeczył ojcu lub matce, jego krew [spadnie] na niego. 10 Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią, i cudzołożnik, i cudzołożnica. 11 Ktokolwiek obcuje cieleśnie z żoną swojego ojca, odsłania nagość ojca: będą ukarani śmiercią oboje, ich krew [spadnie] na nich. 12 Ktokolwiek obcuje cieleśnie z synową, będzie razem z nią ukarany śmiercią: popełnili sromotę, ich krew [spadnie] na nich. 13 Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, ich krew [spadnie] na nich. 14 Jeżeli ktoś bierze za żonę kobietę i jej matkę, dopuszcza się rozpusty: on i one będą spaleni w ogniu, aby nie było rozpusty wśród was. 15 Ktokolwiek obcuje cieleśnie ze zwierzęciem, wylewając nasienie, będzie ukarany śmiercią. Zwierzę także zabijecie. 16 Jeśli kobieta zbliży się do jakiegoś zwierzęcia, aby z nim się złączyć, zabijesz i kobietę, i zwierzę. Oboje będą ukarani śmiercią, krew ich [spadnie] na nich. 17 Jeżeli ktoś weźmie swoją siostrę, córkę swego ojca albo swojej matki, i będzie oglądał jej nagość, a ona będzie oglądać jego nagość, jest to czyn haniebny; oboje będą zgładzeni w obecności synów ich ludu. Ten, kto odsłonił nagość swojej siostry, poniesie winę. 18 Jeżeli ktoś obcuje cieleśnie z kobietą mającą miesięczne krwawienie i odsłoni jej nagość, obnaży źródło jej [krwi], a ona też odsłoni źródło swojej krwi, to oboje będą wyłączeni spośród swojego ludu. 19 Nie będziesz odsłaniał nagości siostry swojej matki albo siostry swojego ojca, to byłoby to samo, co obnażyć własne ciało. Oni poniosą za to winę. 20 Ktokolwiek obcuje ze swoją ciotką, odsłania nagość swojego wuja. Poniosą oni swoją winę – umrą bezdzietnie. 21 Ktokolwiek bierze żonę swojego brata, popełnia kazirodztwo. Odsłonił nagość swojego brata – będą bezdzietni. Kpł, 20, 9-21

Ostrzeżenia

5 Pragnę zaś, żebyście przypomnieli sobie, choć raz na zawsze wiecie już wszystko, że Pan, który wybawił naród z Egiptu, następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli; 6 i aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia; 7 jak Sodoma i Gomora, i okoliczne miasta – w podobny sposób jak one oddawszy się rozpuście i pożądaniu cudzego ciała – stanowią przykład przez to, że ponoszą karę wiecznego ognia. Jud, 1, 5-7

Usprawiedliwienia potrzebują poganie

18 Albowiem gniew Boży objawia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. 19 To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. 20 Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się [oni] wymówić od winy, 21 ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. 22 Podając się za mądrych, stali się głupimi. 23 I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. 24 Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. 25 Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. 26 Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. 27 Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. 28 A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwego poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi. 29 Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości; potwarcy, 30 oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe – pomysłowi, rodzicom nieposłuszni, 31 bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości. 32 Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią. Rz, 1, 18-32

Nierozerwalność małżeństwa

1 Wybrał się stamtąd i przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. 2 I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. 3 Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?» 4 Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». 5 Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. 6 Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: 7 dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę 8 i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. 9 Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela».
10 W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. 11 Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. 12 I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo». Mk, 10, 1-12


Afganistan

Afgańskim dzieciom grozi śmierć z powodu niedożywienia. UNICEF: „Będziemy mieli katastrofę humanitarną”

Niedożywione afgańskie dziecko leczone w czwartek w szpitalu w Kandaharze.Murteza Khaliqi / Agencja Anadolu przez Getty Images

Chociaż wiele z tego, co dzieje się w Afganistanie nie trafia na pierwsze strony gazet, sytuacja wciąż jest krytyczna dla Amerykanów i innych osób próbujących opuścić kraj. 

Okoliczności są również coraz bardziej tragiczne dla zwykłych Afgańczyków. NBC News donosi, że miliony z nich stoją teraz w obliczu codziennej walki z głodem. 

Od tygodni organizacje humanitarne ostrzegają przed nieuchronną katastrofą, ponieważ talibowie nie wyżywiają biednych w kraju, który znajduje się na skraju załamania. 

Wcześniej w tym miesiącu Omar Abdi, zastępca dyrektora wykonawczego ds. programów w Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) ostrzegł: „Będziemy mieli katastrofę humanitarną”. 

„Są miliony ludzi, którzy umrą z głodu. I nadchodzi zima, załamał się cały system społeczny, więc nie tylko zdrowie, ale także inne usługi socjalne. Niedobory żywności, braki medyczne – słyszałem, że będą braki paliwa. Więc cały kraj upadnie, jeśli nie otrzymają natychmiastowego wsparcia.

Według ostatnich badań przeprowadzonych przez Światowy Program Żywnościowy, oddział pomocy żywnościowej ONZ, 95 procent gospodarstw domowych w Afganistanie nie spożywa wystarczającej ilości żywności, a rodzice muszą jeść mniej i pomijać posiłki, aby nakarmić swoje dzieci.

„Ponieważ coraz więcej rodzin zmaga się z niedoborem jedzenia na stole, zdrowie żywieniowe matek i ich dzieci pogarsza się z dnia na dzień” – powiedział Hervé Ludovic De Lys, przedstawiciel UNICEF w Afganistanie w oświadczeniu z 5 października.

Rachunek życia pod rządami talibów

Ostatnie zdjęcia pokazują walkę o przetrwanie w przepełnionym szpitalu w południowej prowincji Kandahar , gdzie rozpaczliwie niedożywione niemowlęta i dzieci leżą obok siebie, a lekarze ścigają się, by je leczyć.

Na jednym ze zdjęć zrobionych w czwartek wychudzone dziecko noszące niebieski naszyjnik wydaje się wić i krzywić. Linie wyryte na jego twarzy kontrastują ze skórą naciągniętą na żebra i kości barkowe.

W innym widać niemowlę leżące rozłożone, z półprzymkniętymi oczami i rurką do karmienia wyprowadzoną z nosa.

Od tygodni organizacje humanitarne ostrzegają przed nadciągającą katastrofą.

Na początku tego miesiąca UNICEF zaalarmował , mówiąc, że co najmniej milion dzieci jest zagrożonych utratą życia z powodu poważnego niedożywienia.

Organizacja ostrzega, że ​​14 milionów ludzi w całym kraju boryka się z poważnym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, a miliony innych dzieci będą cierpieć z powodu poważnego niedożywienia do końca roku.

A ponieważ zima zbliża się wielkimi krokami, grupy humanitarne twierdzą, że stoją w obliczu wyścigu z czasem, aby pomóc rodzinom, które nie mają dostępu do bezpiecznej wody, wyżywienia i usług zdrowotnych.

„Dzieci chorują, a ich rodziny coraz mniej są w stanie zapewnić im potrzebnego leczenia” – powiedział, ostrzegając, że „szybko rozprzestrzeniające się epidemie odry i ostra wodnista biegunka tylko pogorszą sytuację”.

Tymczasem głód nie jest jedynym zagrożeniem, z jakim borykają się dzieci w Afganistanie, wraz z rosnącymi obawami o bezpieczeństwo mniejszości religijnych i etnicznych, które twierdzą, że ponownie stoją w obliczu prześladowań ze strony talibów, a jednocześnie są celem ataków Państwa Islamskiego Khorasan lub ISIS. -K.

Według partnerów organizacji Release International, która wspiera prześladowanych chrześcijan na całym świecie, chrześcijanie w Afganistanie uciekają z miast przed talibami. Wielu chrześcijan, którzy pozostają, jest uwięzionych w kraju, nie mogąc wydostać się przez zamknięte granice.

Niektórym grożono śmiercią. Inni uciekli do odległych obszarów, aby uciec przed talibami. Uwolnieni apelują o fundusze z całego świata, na wsparcie chrześcijan zmuszonych do ucieczki .

Brytyjska organizacja Release International jest zaniepokojona fałszywymi doniesieniami o braku prześladowań z rąk talibów, co zaciemnia prawdziwe trudności, z jakimi borykają się afgańscy chrześcijanie którzy pozostali.

„Zrozumiałe, że istnieje wiele obaw i plotek”, mówi dyrektor generalny Release International, Paul Robinson. „Dlatego rozmawiamy z partnerami, którzy bezpośrednio współpracują z podziemnym kościołem”.

Release International współpracuje z SAT-7 Pars, który nadaje programy za pośrednictwem telewizji satelitarnej do Afganistanu. Dodaje Paul Robinson: „SAT-7 słyszy bezpośrednio od swoich słuchaczy o tym, co dzieje się w tym kraju”.

Dyrektor wykonawczy SAT-7 Pars, Panayiotis Keenan, powiedział Release International: „Odkąd talibowie przejęli władzę, otrzymujemy wiele wiadomości z Afganistanu, że prześladowania stają się coraz trudniejsze i częstsze.

„Afgańscy chrześcijanie kontaktują się z nami codziennie, opisując, jak trudna jest sytuacja. Ukrywają się i spotykają w tajnych miejscach. Ale nadchodzi zima i wkrótce będzie to coraz trudniejsze”.

Jeden z rozmówców wysłał prośbę modlitewną, mówiąc: „O Panie Boże, proszę chroń nas, bo czeka nas piekło”.Inny powiedział: „Moja rodzina i ja przybyliśmy do Chrystusa dwa lata temu. Ja i moja rodzina otrzymaliśmy groźby śmierci. Nie mam innego wyjścia, jak tylko uciec z kraju. Pomóż nam zostać wysłuchanym, abyśmy mogli uciec z tego piekła”.Inny wysłał wiadomość do programu na żywo: „Terroryści są w trakcie okupacji nas, niszczenia tego, co posiadamy. Gdzie możemy się udać? Co możemy zrobić? Proszę, módlcie się dalej za nas”.

Chociaż wielu chrześcijanom udało się wyjechać przed natarciem talibów, nadal uważa się, że w Afganistanie jest ich kilka tysięcy. Nawet gdyby chcieli odejść, nie mogli. Nie ma dokąd pójść. Granice są kontrolowane przez talibów i nie mogą wylecieć z kraju.

Pakistan i Iran to naturalne drogi ucieczki dla Afgańczyków uciekających ze swojego kraju. Ale oficjalnie granica Pakistanu jest zamknięta dla uchodźców z Afganistanu, a zarówno Pakistan, jak i Iran twierdzą, że osiągnęły limit uchodźców i osób ubiegających się o azyl. Tymczasem Turcja podwoiła swoje wysiłki na rzecz budowy muru, który miałby powstrzymać uchodźców z Iranu.

Wielka Brytania zobowiązała się przyjąć 20 000 afgańskich uchodźców, przy czym pierwszeństwo mają kobiety, dzieci i osoby prześladowane. W tym samym czasie rząd Wielkiej Brytanii forsuje ustawę o narodowościach i granicach, która według niektórych, w tym ONZ, może kryminalizować uchodźców korzystających z nielegalnych tras do Wielkiej Brytanii. Obejmuje to uchodźców z Afganistanu.

„Coraz więcej chrześcijan na całym świecie musi uciekać w obliczu ekstremizmu”

  • Mówi dyrektor generalny Release International Paul Robinson. „Cieszymy się, że rząd Wielkiej Brytanii traktuje priorytetowo uchodźców afgańskich, którzy stoją w obliczu prześladowań. Kontynuujmy, jako kraj, wszystko, co w naszej mocy, aby wspierać tych, którzy zostali wykorzenieni ze swoich domów z powodu swojej wiary. ”.

Release International wspiera chrześcijan na całym świecie, którzy zostali zmuszeni do ucieczki z powodu swojej wiary. Od czasu powstania Izydy w Iraku i rozprzestrzenienia się islamistycznego terroryzmu w regionie nastąpił ogromny exodus chrześcijan z Bliskiego Wschodu. Grupy dżihadystyczne zyskują również na popularności w Afryce, atakując kościoły i wspólnoty chrześcijańskie w Nigerii i Sahelu.

Jest więc apel o wsparcie dla chrześcijan, którzy zostali wypędzeni ze swoich domów.

Release wspiera również rodziny chrześcijan, którzy zostali zabici za wiarę na całym świecie. Niestety ta liczba rośnie.

Chociaż Kościół w Afganistanie nigdy nie był duży i wielu chrześcijan musiało uciekać z tego kraju, niektórzy nawiązują do wydarzeń w Iranie, gdzie pod surowymi prześladowaniami Kościół się rozmnożył.

Przed rewolucją islamską w Iranie było kilkuset chrześcijan. Teraz, pomimo ucisku, kościół irański jest uważany za najszybciej rozwijający się na świecie.

„Mamy suwerennego Boga i wiemy, że ma plan”, powiedział Panayiotis Keenan. „Aby się nad tym zastanowić, można by powiedzieć, że nie było szans dla kościoła w Afganistanie. Ale w ciągu ostatnich 10-15 lat widzieliśmy, jak szybko rosło chrześcijaństwo. Jeśli to może się zdarzyć w Iranie, dlaczego nie w Afganistanie?”

Jeszcze przed przejęciem władzy przez Talibów Afganistan był jednym z najbardziej wrogich krajów dla chrześcijan. „Jedyną dobrą rzeczą, jaką możemy o tym powiedzieć, jest to, że podziemny Kościół jest coraz lepiej przygotowany do przetrwania burzy” – mówi Paul Robinson. „Kościół jest niewidzialny i już nauczył się działać pod ziemią”.

Release International współpracuje z szeregiem organizacji chrześcijańskich, aby zapewnić audycje zachęcające i wyposażające wierzących w Afganistanie, w tym uchodźców, którzy uciekli do sąsiednich krajów. Partnerzy ci tworzą także literaturę chrześcijańską i cyfrowe materiały dotyczące uczniostwa.

„Wsparcie i zachęta za pośrednictwem fal radiowych, czy to przez radio, telewizję satelitarną czy media społecznościowe, nigdy nie były bardziej potrzebne niż jest dzisiaj. Kościół musi nauczyć się działać podobnie jak wczesny Kościół w księdze Dziejów Apostolskich, gdzie istniała ciągła groźba prześladowań”.


Darowizna

Numer konta

FUNDACJA “FILEO” KRS 0000705635
Tytuł przelewu: „Prześladowany Kościół-Afganistan”

BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Rachunek w złotówkach (PLN):
PL 30 1020 2791 0000 7902 0269 1947

Rachunek do wpłat w walucie zagranicznej
PL 46 1020 2791 0000 7502 0309 5569

image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: