Rozważania Biblijne 21.10.2021

21.10 „Powierz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się twoje zamysły.” (Przypowieści Salomona 16,3)

Tak, kiedy powierzymy nasze sprawy Panu, one będą błogosławione. Gdy poddamy nasze plany pod wolę Bożą, one się spełnią. Czy może się nie rozwiązać problem, który powierzam Bogu całym sercem? Czy Bóg może bez odpowiedzi pozostawić sprawę, którą Mu powierzam, wypowiadając szczerze słowa: „niech się dzieje w tej sprawie wola Twoja”? Czy możliwe jest, że Ten, który mnie ukształtował i uczynił, który każdego dnia jest przy mnie i bez którego woli nawet włos z mojej głowy nie spadnie, odwrócił się ode mnie, gdy przychodzę do Niego ze swoim problemem? Oczywiście, że to niemożliwe! Ja Bogu powierzam swoje sprawy, poddaję je pod Jego wolę, a On moje zamysły błogosławi, On je udoskonala, tak że otrzymuję od Niego o wiele więcej niż to, czego się spodziewałam. Tak właśnie działa nasz Bóg i chwała Mu za to!
„Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem” (Księga Izajasza 55,8-11). „Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia?” (IV Księga Mojżeszowa 23,19). „Zaufaj Panu i czyń dobrze, mieszkaj w kraju i dbaj o wierność! Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje! Powierz Panu drogę swoją, zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość twoją, a prawo twoje jak słońce w południe. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w nim nadzieję” (Psalm 37,3-7).
Tak więc weźmy sobie do serca to, co Bóg mówi do nas w Swoim Słowie i z radością w sercu chwalmy Tego, któremu możemy powierzyć wszystkie nasze zamysły! Wyznajmy przed Panem, że „to biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja, niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w nim mam nadzieję” (Treny 3,21-24).
Zatem „zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma!” (Psalm 55,23). „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie” (List do Filipian 4,6-7).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply