Rozważania Biblijne 19.10.2021

19.10 „Toteż teraz, co się tyczy tej sprawy, powiadam wam: Odstąpcie od tych ludzi i zaniechajcie ich; jeśli bowiem to postanowienie albo ta sprawa jest z ludzi, wniwecz się obróci; jeśli jednak jest z Boga, nie zdołacie ich zniszczyć, a przy tym mogłoby się okazać, że walczycie z Bogiem.” (Dzieje Apostolskie 5,38-39)

Jakże wspaniałą obietnicą są słowa powyższego wersetu! Jeżeli dana sprawa jest z Boga, żaden człowiek nie potrafi jej zniszczyć! Jeżeli dane postanowienie jest wolą Pana, nikt ani nic na tym świecie czy poza nim nie zdoła się temu sprzeciwić!
Czy słyszysz te słowa, Drogi Czytelniku? Czy bierzesz je osobiście do swojego serca? Twoja sprawa i twoje postanowienia, jeżeli są zgodne z wolą Bożą, zawsze się ostaną. Kto walczy z wolą Bożą, walczy z samym Bogiem. Kto walczy przeciwko Tobie, gdy pełnisz wolę Bożą, walczy przeciwko samemu Bogu. Pamiętaj też, że jeżeli Ty walczysz przeciwko komuś, kto pełni wolę Bożą, nawet jeżeli jesteś osobą narodzoną na nowo – też walczysz przeciwko Bogu i możesz ściągnąć na siebie Jego gniew!
„Po tym wszystkim, gdy Jozjasz już odnowił świątynię, wyruszył Necho, król egipski, aby walczyć pod Karkemisz nad Eufratem. Jozjasz wyprawił się, aby się z nim potykać. Wtedy tamten wysłał do niego posłów z takim poselstwem: Co jest między nami, królu judzki? Nie przeciwko tobie dziś wyruszyłem, lecz przeciwko domowi, z którym jestem w stanie wojny. Bóg zaś kazał mi, ażebym się śpieszył. Nie sprzeciwiaj się Bogu, który jest ze mną, aby cię nie zgubił. Lecz Jozjasz nie zaniechał go, owszem szykował się, aby się z nim rozprawić, nie słuchając słów Necha, które jednak pochodziły z ust Bożych, i ruszył do bitwy na równinie Megiddo. Wtem łucznicy trafili króla Jozjasza. Wtedy król kazał swoim sługom: Wywieźcie mnie stąd, bom ciężko ranny. Jego słudzy wyciągnęli go z wozu bojowego i umieścili na innym wozie, który też do niego należał, i zawieźli go do Jeruzalemu, gdzie umarł i został pochowany w grobach swoich przodków. Cała Juda zaś i Jeruzalem opłakiwały Jozjasza” (II Księga Kronik 35,20-24). Pomimo tego, że Jozjasz był pobożnym królem, gdy próbował działać według ludzkiego rozumu – niestety stracił życie.
Ta historia jest przestrogą dla nas, byśmy przed podjęciem każdego działania rozważali czy jest ono zgodne z wolą Bożą. Jeżeli mamy Ducha Bożego, Bóg objawi to nam. Apostoł Paweł przed swoim nawróceniem do Jezusa zwalczał chrześcijan będąc pewnym, że działa zgodnie z wolą Bożą. Jednakże Bóg nie ukarał go śmiercią, gdyż czynił to nieświadomie, będąc osobą niewierzącą, chociaż uważał się za Bożego sługę. Sam pisze o tym w następujący sposób: „Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę, mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą, i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu” (I List do Tymoteusza 1,12-16).
Zatem pamiętajmy o naszej odpowiedzialności jako chrześcijan, by rozważać co jest z Boga a co nie, abyśmy nie narazili się na Boży gniew, sprzeciwiając się Bogu i wypełnianiu woli Bożej przez innych ludzi. Pamiętajmy też o tym, że Bóg jest z nami, jeżeli to, co czynimy jest z Boga i nasze działanie zawsze się ostanie, gdy jest zgodne z Jego wolą, więc chwała Panu za to!
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: