Rozważania Biblijne 17.10.2021

17.10 „Lecz bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, abyś je czynił.” (V Księga Mojżeszowa 30,14)

Wspaniałe Słowo Boże jest zawsze blisko nas. Nie musimy szukać z wielkim wysiłkiem tego Słowa, nie musimy czytać setek książek, by móc je rozumieć. Nie musimy studiować różnych religii, wgłębiać się w poznanie różnorodnych poglądów filozoficznych, psychologicznych czy socjologicznych. Nie! Boże Słowo nie jest ukryte w ludzkiej wiedzy czy mądrości. Ono jest blisko, o wiele bliżej niż częstokroć nam się wydaje!
„To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie. Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić: Któż nam wstąpi do nieba i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali? Nie jest też ono za morzem, aby trzeba było mówić: Któż nam się przeprawi za morze i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali? Lecz bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, abyś je czynił” (V Księga Mojżeszowa 30,11-14). „Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu” (List do Rzymian 10,8-10).
Drogi Czytelniku! Słowo Pana jest bliskie każdego z nas. Nikt spośród nas czytający te słowa nie może powiedzieć, iż nie słyszał o zbawieniu. Nikt z nas nie powinien usprawiedliwiać się, że źle postępuje, bo nie wie, co jest dobre a co złe. Jest to niemożliwe, ponieważ Boże Słowo jest dostępne dla każdego z nas! Bóg mówi: „Byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Oto jestem, oto jestem, mówiłem do narodu, który nie był nazwany moim imieniem. Przez cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego, który, kierując się własnymi zamysłami, kroczy niedobrą drogą” (Księga Izajasza 65,1-2).
Zatem jeżeli wśród nas czytających te słowa są tacy, którzy jeszcze nie skorzystali ze wspaniałej bliskości Słowa Bożego, niech proszę, wezmą sobie tę przestrogę do swojego serca: „Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę, dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności” (List do Rzymian 1,18-21).
Chwała Tobie, Boże, za Twoje wspaniałe Słowo, które jest pośród nas!
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply