Rozważania Biblijne 16.10.2021

16.10 „Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza.” (I List Jana 5,4)

Chwała Bogu za te wspaniałe słowa! Wiara nasza ma moc zwyciężyć wszystko! Możemy odnosić każdego dnia zwycięstwo w Bogu, gdy trwamy w prawdziwej, niewzruszonej wierze! Nie ma takiej sprawy, takiej rzeczy, takiego problemu, nad którym trwając w Bogu nie możemy zwyciężyć, ponieważ Jezus jest zwycięzcą!
„A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?” (I List Jana 5,5). „W Bogu odniesiemy zwycięstwo, On zdepcze wrogów naszych” (Psalm 60,14). „W owym dniu da im Pan, ich Bóg, zwycięstwo, będzie pasł swój lud jak trzodę. Doprawdy, jak klejnoty diademu będą błyszczeć nad jego krajem” (Księga Zachariasza 9,16). „Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci” (Objawienie Jana 2,11). „Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym” (Objawienie Jana 2,7). „Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje” (Objawienie Jana 2,17). „Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami” (Objawienie Jana 3,5). „Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami, i będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane; taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną” (Objawienie Jana 2,26-28). „Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie” (Objawienie Jana 3,21). „Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem” (Objawienie Jana 21,7).
Widzimy, jakie wspaniałości Bóg przygotował dla zwycięzców, tak więc, jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, to nie trać z oczu naśladowania Go ani na chwilę i „nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (List do Rzymian 12,21). Wybieraj zwycięstwo w Chrystusie każdego dnia, a chwałę za to oddaj Bogu! „Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (I List do Koryntian 15,57). „Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi” (II List do Koryntian 2,14).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: