Rozważania Biblijne 12.10.2021

12.10 „Wiem, Panie, że droga człowieka nie od niego zależy i że nikt, gdy idzie sam, nie kieruje swoim krokiem.” (Księga Jeremiasza 10,23)

Tak, wspaniała jest ta biblijna prawda! Chociaż ludziom częstokroć się wydaje, że oni sami decydują o swoim życiu, jednak tak naprawdę to Bóg dopuszcza, że dzieje się to czy tamto. Ludzie nawet jeżeli planują coś bardzo skrupulatnie, nie są w stanie przewidzieć wszystkich konsekwencji swoich działań, więcej – jakże często konsekwencje są dokładnie przeciwne od tych, które planowali!
„Bo ci, którym On błogosławi, posiądą ziemię, a ci, których On przeklina, będą wytępieni. Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją” (Psalm 37,22-24). „Pan kieruje krokami męża; jakże może człowiek zrozumieć swoją drogę?” (Przypowieści Salomona 20,24). „Wniwecz obraca knowania chytrych, tak że ręce ich nie wykonują tego, co zamierzają. Usidla mądrych w ich własnej chytrości tak że plan przewrotnych szybko upada” (Księga Joba 5,12-13). „Jego mocne kroki stają się chwiejne, a jego plan prowadzi do zguby. Jego własne nogi wpędzają go w sieć i chodzi między sidłami. Potrzask chwyta go za piętę, mocno trzymają go pułapki. Powróz na niego ukryty jest na ziemi, a sidło nań na ścieżce” (Księga Joba 18,7-10). „Pan unicestwił plan narodów, wniwecz obrócił zamysły ludów. Plan Pana trwa na wieki, zamysły serca jego z pokolenia w pokolenie. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. Z miejsca, gdzie przebywa, patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi, On, który ukształtował serce każdego z nich, On, który uważa na wszystkie czyny ich. Nie licznemu wojsku zawdzięcza król swe zwycięstwo, nie swej wielkiej sile zawdzięcza wojownik ocalenie. Koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo, a wielka jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenia. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski jego, aby ocalić od śmierci dusze ich i podczas głodu zachować przy życiu” (Psalm 33,10-19). „Srożcie się, ludy, i drżyjcie! Przysłuchujcie się uważnie, wszyscy dalecy mieszkańcy ziemi, przepaszcie się i drżyjcie, przepaszcie się i drżyjcie! Obmyślcie plan, lecz będzie on udaremniony, postanówcie coś – a to się nie stanie, gdyż z nami Bóg” (Księga Izajasza 8,9-10). „To jest plan postanowiony co do całej ziemi, a to jest ręka podniesiona przeciwko wszystkim narodom. Jeżeli Pan Zastępów to postanowił, któż to unicestwi? Jego ręka jest wyciągnięta, któż ją odwróci?” (Księga Izajasza 14,26-27).
Oddajmy więc chwałę Bogu, który cały świat ma pod swoją kontrolą! On chce naszego dobra, zatem poddajmy Mu wszystkie nasze drogi i nasze plany życiowe, abyśmy zostali pobłogosławieni i by nam się powodziło! „Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Daremnie wcześnie rano wstajecie, i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach: Wszak on i we śnie obdarza umiłowanego swego” (Psalm 127,1-2).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: