Rozważania Biblijne 11.10.2021

11.10 „Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca; i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę.” (List do Hebrajczyków 4,12-13)

Tak, Słowo Boże nas przenika na wskroś. Ono obnaża nasze serce i naszego ducha. Nic się nie ukryje przed Bogiem i Jego słowem, żaden czyn, żadna myśl, żaden zamiar. „Czy moje słowo nie jest jak ogień – mówi Pan – i jak młot, który kruszy skałę?” (Księga Jeremiasza 23,29). „Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże” (List do Efezjan 6,17). „A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego” (Objawienie Jana 19,13-15).
Drogi Czytelniku! Czy czytając Święte Słowo Boże widzisz Jego autorytet? Czy czytasz je z drżeniem i z otwartym sercem? Czy widzisz, gdy ono wyraźnie mówi do Ciebie, pokazując nie tylko miłość Bożą, ale i Twoje grzechy? Czy przyjmujesz do siebie to, co Bóg mówi Tobie przez Swoje Słowo?
„Panie, słowo twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa” (Psalm 119,89). „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą” (Ewangelia Mateusza 24,35) „Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę” (Przypowieści Salomona 3,5-6). „Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę, świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce, przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze, wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze, i słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Również twój sługa oświecił się nimi, wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą” (Psalm 19,8-12). „Badajcie Pismo Pana i czytajcie: Żadnej z tych rzeczy nie brak, żadna z nich nie pozostaje bez drugiej, gdyż usta Pana to nakazały i jego Duch je zgromadził” (Księga Izajasza 34,16). „Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” (II List do Tymoteusza 3,14-17).
Przyjmijmy więc do serca i wyznajmy naszymi ustami, jak wspaniałe jest Boże Słowo, które ma moc przemienić nasze serca! „Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego” (Ewangelia Jana 6,68).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: