Rozważania Biblijne 09.10.2021

09.10 „Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia.” (I List do Tymoteusza 6,10)

Miłość do pieniędzy korzeniem zła… Jakże współczesne dla nas są słowa apostoła Pawła! Jak wiele grzechów pochodzi z pożądania pieniędzy! A co najważniejsze – jak często sprawy materialne przesłaniają nam Boga, nam osobom wierzącym! Zamiast modlić się, jak mądrze wykorzystać pieniądze, które przecież pochodzą od Boga, gdyż to On daje nam siły i możliwości, by pracować i zarabiać, to często myślimy i planujemy, jak je wydać na swoje, częstokroć zupełnie zbędne sprawy i zaspokajanie nie potrzeb, lecz raczej pożądliwości!
„I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie” (I List do Tymoteusza 6,6-9).
Tymczasem jeżeli Bóg jest Panem naszego życia, to Jemu powinniśmy poddać tą dziedzinę naszego życia całkowicie pod kontrolę, czyż nie? Jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, czy nasze serce nie pragnie pomóc ubogim wierzącym? Czy nie cieszymy się, mogąc dać jak najwięcej na sprawy Pańskie, nawet gdy z tego powodu ponosimy wyrzeczenia? Tak, serce sług Pana raduje się, gdy widzi, że przyczyniło się do nakarmienia głodnych dzieci Bożych, do zakupu Biblii dla tych, którzy nie mają pieniędzy, by sami je kupić. Dziecko Boże woła wtedy z radością: Panie, dziękuję Ci, że mogłem pomóc innym Twoim dzieciom!
„A co do składki na świętych, to i wy czyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę” (I List do Koryntian 16,1-2). „Dlatego uznałem za rzecz konieczną, żeby wezwać braci, by przed nami poszli do was i zawczasu przygotowali poprzednio zapowiedziany dar, tak aby on był wyrazem hojności, a nie skąpstwa. A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, jak napisano: Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz, i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej; a tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu” (II List do Koryntian 9,5-11).
Zatem poddajmy każdą dziedzinę naszego życia pod Bożą kontrolę, nie wyłączając spraw materialnych, a Pan nam odpłaci!
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: