Rozważania Biblijne 07.10.2021

07.10 „Powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich.” (Ewangelia Mateusza 18,19-20)

Jakże wspaniała to obietnica! Jak cudownie jest mieć świadomość, że wystarczy dwoje ludzi, by stworzyć prawdziwą społeczność dzieci Bożych, wystarczą modlitwy o ważną sprawę tych dwoje, by poruszyć niebo i by Pan ich wysłuchał! Jak wielce jest to pocieszające dla wierzących małżeństw, którzy gorliwie modlą się do Boga o daną sprawę tylko we dwoje! Jakże jest to pociechą dla chrześcijan prześladowanych, którzy często nie mogą się zgromadzać z obawy o życie swoje i swoich rodzin, że nie trzeba wielkiego zboru, by Bóg wysłuchał, bowiem modlitwy dwojga docierają przed tron Boży i nasz Pan jakże przychylnie i z miłością odpowiada na nie! Chwała Mu za to!
Przepiękną jest sprawą, że Bóg wysłuchuje dwojga i równie wspaniałe jest to, że On sam jest wśród nich! On mieszka wśród Swoich dzieci! „Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy” (Ewangelia Jana 14,23). „A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Ewangelia Mateusza 28,20). „Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim” (II List do Koryntian 6,16). „Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was” (List do Rzymian 8,9-11).
„Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen” (List do Efezjan 3,14-21).

Chwała i cześć na wieki wieków Temu, który jest pośród nas i wysłuchuje naszych modlitw!
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: