Rozważania Biblijne 06.10.2021

06.10 „A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi; ale niech wasze „tak” będzie „tak”, a wasze „nie” niech będzie „nie”, abyście nie byli pociągnięci pod sąd.” (List Jakuba 5,12)

Bądźmy konsekwentni w tym, co mówimy i dotrzymujmy słowa! Gdy mówimy „tak”, zrobię to czy tamto, niech to nie będzie tylko pusta deklaracja, ale niech za naszymi słowami idą też czyny. Czy nie zdarza się w naszym życiu, że obiecujemy coś komuś, a potem wycofujemy się z tego, bo zwyczajnie nie chce nam się tego uczynić? Oczywistą jest sprawą, że czasem zapomnieć możemy o naszych deklaracjach czy też pojawia się przeszkoda, na skutek której nasze „tak” staje się „nie” lub nasze „nie” staje się „tak”. Lecz sytuacje takie powinny zdarzać się jak najrzadziej. Nie rzucajmy słów na wiatr, abyśmy nie uchodzili za osoby niesłowne w oczach innych! Gdyż jeżeli ludzie na nas się słusznie gniewają z powodu naszego postępowania, to jak to wygląda w oczach Boga?
Apostoł Paweł opisuje sytuację ze swojego życia, gdy pragnął odwiedzić swoich braci i siostry w Chrystusie: „Otóż w tej ufności chciałem już dawniej przyjść do was, abyście po raz drugi łaski dostąpili, a od was pójść do Macedonii, a z Macedonii znowu przybyć do was, abyście wy wyprawili mnie do Judei. Czy więc, mając taki zamiar, postąpiłem lekkomyślnie? Albo czy plany moje według ciała układam, tak iż u mnie „Tak, Tak” jest równocześnie „Nie, Nie”? Jak wierny jest Bóg, tak słowo nasze do was nie jest równocześnie „Tak” i „Nie”. Albowiem Syn Boży Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był równocześnie „Tak” i „Nie”, lecz w nim było tylko „Tak”. Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje „Tak”; dlatego też przez niego mówimy „Amen” ku chwale Bożej” (II List do Koryntian 1,15-20).
Zatem jeżeli od nas to zależy, nasze „tak” zawsze niech będzie „tak”, a nasze „nie” zawsze niech będzie „nie”. Nie bądźmy jak ci, o których Pan Jezus powiedział, że mówią, ale nie czynią (por. Ewangelia Mateusza 23,3). Poza tym czy nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jeżeli czynimy coś, a mówimy co innego, dopuszczamy się kłamstwa? „Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył” (List do Kolosan 3,9-10). „Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich” (List do Efezjan 4,25). „Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu” (List do Kolosan 4,6).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply