Rozważania Biblijne 03.10.2021

03.10 „Żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra, a każdemu językowi, który w sądzie przeciwko tobie wystąpi, zadasz kłam.” (Księga Izajasza 54,17)

Powyższy werset jest dla mnie jednym spośród tych bardzo bliskich memu sercu. Jakże wspaniały jest Pan i niech Mu płynie chwała i cześć po wieki wieków także za te słowa! Choćby tysiące ludzi chciało mojego nieszczęścia i źle mi życzyło, choćby nawet setki tysięcy było przeciwko mnie, nic mi nie zrobią, gdy mojej stronie jest mój Bóg! Przekleństwa ludzkie i złe życzenia nie mają żadnej mocy nad dziećmi Bożymi, a jeżeli ktoś chce wyrządzić krzywdę Bożemu dziecku, przynosi to skutek dokładnie odwrotny – nieszczęście spada na krzywdziciela!
„Gdyż zaklęcie nie ma mocy nad Jakubem ani czary nad Izraelem; już teraz powiedzą o Jakubie i Izraelu, czego dokonał Bóg” (IV Księga Mojżeszowa 23,23). „Oto, gdy kto na ciebie będzie nastawać, to nie ode mnie to wyjdzie, gdy kto na ciebie będzie nastawać, padnie z twojej ręki” (Księga Izajasza 54,15). „Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać? Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało moje – są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi – potkną się i upadną” (Psalm 27,1-2).
Jeżeli wolą Pana jest, by nie stała mi się krzywda, nikt i nic na świecie a nawet poza nim nie ma mocy, by sprzeciwić się temu, co postanowił Bóg! „Położyłem się i zasnąłem; obudziłem się, bo Pan mnie wspiera. Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, które zewsząd na mnie nastają. Powstań, Panie! Ocal mnie, Boże mój! Wszak Ty uderzyłeś w szczękę wszystkich wrogów moich, połamałeś zęby bezbożnych. U Pana jest zbawienie. Nad ludem twoim jest błogosławieństwo twoje” (Psalm 3,6-9). „Udziel nam pomocy przeciw wrogowi, bo ludzka pomoc jest niczym. W Bogu odniesiemy zwycięstwo, On zdepcze wrogów naszych” (Psalm 60,13-14).
Jakże może nasz wróg nas przeklinać, jeśli Pan nam błogosławi? Jakże może próbować uczynić nam zło, gdy Bóg chce naszego dobra? „Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia? Oto nakazano mi błogosławić, On pobłogosławił, ja tego nie odmienię” (IV Księga Mojżeszowa 23,19-20).
Zatem Drogi Czytelniku, trwaj przy Bogu i niech nasz Pan Ci błogosławi! „I spłyną na ciebie, i dosięgną cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga twego. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na polu. Błogosławione będzie twoje potomstwo, plon twojej ziemi, rozpłód twego bydła, miot twojej rogacizny i przychówek twoich trzód. Błogosławiony będzie twój kosz i twoja dzieża; błogosławione będzie twoje wejście i twoje wyjście; powali Pan twoich nieprzyjaciół, którzy powstają przeciwko tobie; jedną drogą wyjdą przeciwko tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed tobą” (V Księga Mojżeszowa 28,2-7).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: