Rozważania Biblijne 27.09.2021

27.09 „Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.” (II Księga Mojżeszowa 20,3)

Co i kto może być bogiem dla człowieka? Wszystko, co jest dla nas tak samo ważne lub nawet ważniejsze od jedynego prawdziwego Boga. Ludzie, których kochamy bardziej niż Pana. Rzeczy, bez których nie potrafimy się obejść. Telefon czy internet, kiedy poświęcamy dużo czasu na korzystanie z tych urządzeń, a szkoda nam pół godziny dziennie na czytanie Pisma Świętego. Pieniądze, gdy ważniejszy jest dla zakup drogich ubrań niż udzielenie pomocy finansowej bliźniemu, który jest wierzący, a znalazł się w trudnej sytuacji. Słowem – wszystko, co odciąga nas od Boga.
Drogi Czytelniku! Czy możesz szczerze powiedzieć, że Bóg jest na pierwszym miejscu z Twoim życiu? Czy jest może w Twoim życiu coś, co przysłania Tobie Pana? Pamiętaj więc o słowach Jezusa: „Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego” (Ewangelia Łukasza 9,62). Patrz, jaką wielką miłością darzył Jezusa apostoł Paweł, który napisał: „albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem” (List do Filipian 1,21). Następnie pisze dalej: „Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary, żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas tedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy; a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi; tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy” (List do Filipian 3,7-16).
Zmierzajmy więc do celu, do nagrody w górze i niech nikt i nic nie przysłania nam Boga!
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: