Rozważania Biblijne 25.09.2021

25.09 „Wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie.” (Ewangelia Mateusza 21,22)

„Wszystko” oznacza dosłownie „wszystko”, a nie w przenośni. Bóg nas wysłucha, gdy modlimy się do Niego z wiarą, ze szczerego serca, w którym nie tkwi nie wyznany grzech. Oczywiście jest też, że nasze modlitwy muszą być zgodne z Jego wolą. Bóg przecież nie wysłucha modlitw samolubnych, płynących z serca napełnionego złością i nienawiścią, czy modlitw przeciwko Bożej woli.
„Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy” (I List Jana 5,14-15). „Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem jego (I List Jana 3,21-22). „Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam” (Ewangelia Marka 11,24). „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą” (Ewangelia Mateusza 7,7-8). „I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to” (Ewangelia Jana 14,13-14). „Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam” (Ewangelia Jana 15,7). „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim; proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna” (Ewangelia Jana 16,23-24).
Drogi Czytelniku! Czy modlisz się i prosisz o ważne dla Ciebie sprawy, a nie widzisz żadnego rezultatu Twoich modlitw i nie jesteś pewien czy ma sens dalsza modlitwa o Twój problem? Więc zapytaj samego siebie: czy prosisz z wiarą? Czy masz czyste serce? Czy Twoja modlitwa nie wynika z samolubstwa i chęci zaspokojenia pragnień, które niekoniecznie są dla Ciebie dobre? Wreszcie: czy Twoja modlitwa jest zgodna z Bożą wolą? Być może trudno Ci odpowiedzieć na to ostanie pytanie. W tej sytuacji poproś Boga, aby dał Ci przekonanie czy masz się modlić czy nie.
Jest jeszcze jedna ważna sprawa, którą chciałabym tu poruszyć. Mianowicie często dzieje się tak, że Bóg już nas wysłuchał, a my jeszcze nie widzimy efektu swoich modlitw. Ma to miejsce na przykład wtedy, gdy gorliwie się modlimy o nawrócenie członków swojej rodziny i nic się nie dzieje. Jednak nie znaczy to, że Bóg nie działa. Często trwa wiele lat, zanim osoba, o którą modlimy się, przyjdzie do Boga. Czasem może się zdarzyć, że nie zobaczymy tego w czasie naszego życia. Jak wspaniałą to będzie sprawą, gdy spotkamy w niebie w gronie zbawionych osobę, o którą żarliwie modliliśmy się! Jak wielka radość będzie w naszym sercu!
Zatem módlmy się nieustannie z wiarą i czystym sercem o sprawy zgodne z Bożą wolą, a Pan nas wysłucha!
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: