Rozważania Biblijne 24.09.2021

24.09 „Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały!” (I Księga Mojżeszowa 17,1)

Jak może człowiek dążyć do doskonałości każdego dnia? Trwając nieustannie w Panu, nie schodząc z Bożych dróg nawet na chwilę. Gdy z nich schodzimy, wówczas cofamy się na drodze naszego duchowego rozwoju, a nasza społeczność z Bogiem jest zakłócona!
„Społeczność z Panem mają ci, którzy się go boją, On też obwieszcza im przymierze swoje” (Psalm 25,14). „Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego” (I List do Koryntian 1,9). „Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem” (I List Jana 1,3). „Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi” (II List do Koryntian 13,13).
Pamiętajmy o tym, że tylko niezakłócona społeczność z Bogiem każdego dnia zbliża nas do doskonałego wzoru, którym Jezus Chrystus! „Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest” (Ewangelia Mateusza 5,48). „Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie; nad tym też pracuję, walcząc w mocy jego, która skutecznie we mnie działa” (List do Kolosan 1,27-29). „Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni” (List do Hebrajczyków 10,14). „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” (II List do Tymoteusza 3,16-17).
Zatem dążmy do doskonałości, nie tracąc z oczu ani na chwilę naszego celu w górze! „Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas tedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy; a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi; tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy” (List do Filipian 3,13-16).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: