Rozważania Biblijne 21.09.2021

21.09 „Bardzo blisko jest moja sprawiedliwość, moje zbawienie nastaje.” (Księga Izajasza 51,5)

Bóg nie jest daleko dla człowieka. On jest bliski, On mówi: „Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia” (II List do Koryntian 6,2). My patrząc na otaczające nas zło, możemy zadawać pytanie: Gdzie jest Bóg? Jak On może patrzeć na cierpienie i śmierć głodujących dzieci, wojny, gwałty? Jak On może znieść to, kiedy bezbożni triumfują? Kiedy w końcu zobaczymy Jego sprawiedliwość?
Drogi Czytelniku! Czy wiesz o tym, że już starotestamentowi słudzy Boży zadawali Bogu podobne pytania? Był to między innymi Jeremiasz (Księga Jeremiasza 12 roz.), Asaf (Psalm 73) czy Habakuk: „Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło, nie możesz spoglądać na bezprawie. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym, milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwego? Gdy czyni z ludźmi jak z rybami morskimi, jak z płazami, które nie mają władcy? Wszystkie wyciąga wędką, zagarnia je swoim niewodem, zbiera je w swoją sieć i dlatego raduje się i weseli, dlatego składa ofiary swojemu niewodowi i spala kadzidła swojej sieci, gdyż dzięki nim większa jest jego zdobycz i lepsze jego pożywienie. Czy dlatego ma nieustannie opróżniać swój niewód i bezlitośnie mordować narody?” (Księga Habakuka 1,13-17). Jeżeli interesuje Cię, co odpowiedział Bóg Habakukowi, przeczytaj drugi rozdział tej Księgi.
Pamiętajmy: sprawiedliwość Boża jest o wiele bliżej niż częstokroć nam się wydaje! „Tak mówi Pan: Przestrzegajcie prawa i kierujcie się sprawiedliwością, gdyż bliskie jest nadejście mojego zbawienia i objawienie się mojej sprawiedliwości” (Księga Izajasza 56,1). „Podnieście ku niebu oczy i spojrzyjcie na ziemię w dole! Gdyż niebiosa rozwieją się jak dym, ziemia rozpadnie się jak szata, a jej mieszkańcy poginą jak komary, lecz moje zbawienie będzie trwać wiecznie, a moja sprawiedliwość nie ustanie. Słuchajcie mnie, wy, którzy znacie sprawiedliwość, ty, ludu, w którego sercu jest zakon! Nie bójcie się lżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska, bo jak szatę pożre ich mól i jak wełnę pogryzie ich robak; lecz moja sprawiedliwość trwać będzie wiecznie, a moje zbawienie z pokolenia w pokolenie” (Księga Izajasza 55,6-8). „Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego Ducha mego, a On obwieści narodom sąd. Nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał, i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu tlejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. A w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję” (Ewangelia Mateusza 12,18-21). „Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory” (Księga Malachiasza 3,20).
Tak więc jeżeli pragniemy Bożej sprawiedliwości, żyjmy sami w niej, postępujmy sprawiedliwie i nie schodźmy z Bożej drogi, a wtedy zobaczymy ją na własne oczy! „Siejcie w sprawiedliwości, żnijcie w miłości, uprawcie nowy ugór, bo już czas szukać Pana, aby przyszedł i nauczył was sprawiedliwości” (Księga Ozeasza 10,12).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: