Rozważania Biblijne 20.09.2021

20.09 „Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie.” (Ewangelia Jana 12,46)

Tak, Jezus Chrystus jest naszym światłem, dzięki któremu wiemy, jaką drogą mamy pójść. Ten człowiek, który idzie w ciemności, nie wie dokąd idzie, często wydaje mu się, że jego droga życiowa jest dobra, gdy potem dowiaduje się, że był w błędzie. Zaś tego, który naśladuje Jezusa i idzie za Nim, ciemność nie otoczy, ponieważ Słowo Boże świeci pokazując właściwą drogę.
„Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?” (Psalm 27,1). „Bo u ciebie jest źródło życia, w światłości twojej oglądamy światłość” (Psalm 36,10). „Błogosławiony lud, który umie się radować i chodzi w światłości oblicza twego, Panie” (Psalm 89,16). „Błogosław, duszo moja, Panu! Panie, Boże mój, jesteś bardzo wielki! Przywdziałeś chwałę i majestat. Przyodziewasz się światłością jak szatą, niebiosa rozciągasz jak kobierzec” (Psalm 104,1-2). „Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim” (Psalm 119,105). „Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego” (Ewangelia Jana 1,9-12). „A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota” (Ewangelia Jana 8,12).
Tak więc patrzmy bezustannie na Jezusa, który jest światłem! Nie gubmy z oczu ani na chwilę naśladowania naszego Pana, abyśmy nie zeszli z dobrej drogi na drogę ciemności! Pamiętajmy na te słowa: „A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (I List Jana 1,5-7). „Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne; wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe.” (List do Efezjan 5,8-16).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: