Rozważania Biblijne 14.09.2021

14.09 „Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały.” (List do Filipian 4,8)

Nasze myśli… Jakże wielki mają one wpływ na nasze uczucia, zachowania, wszystko, co czynimy! Bo jakże możemy okazywać szczerą miłość naszym bliźnim, gdy mamy o nich myśli pełne zazdrości? Albo jak możemy pomagać potrzebującym z serca, gdy mamy wobec nich pogardliwe myśli?
„Na pewno błądzą ci, którzy knują zło, lecz ci, którzy przemyśliwają nad dobrem, doznają miłości i wierności” (Przypowieści Salomona 14,22). „Kto przymruża oczy, ma przewrotne myśli, a kto zaciska wargi, ten już zło popełnił” (Przypowieści Salomona 16,30). „Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla niego obrzydliwością: butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa, i sianie niezgody między braćmi” (Przypowieści Salomona 6,16-19). „Nie zazdrościj złym ludziom i nie pragnij ich towarzystwa, gdyż ich serce myśli o gwałcie, a ich wargi mówią o nieszczęściu” (Przypowieści Salomona 24,1-2). „Ich nogi biegną do złego i śpieszą się do przelewu niewinnej krwi; ich myśli, to myśli zgubne, spustoszenie i zniszczenie znaczą ich szlaki” (Księga Izajasza 59,7). „Mowy i myśli moich przeciwników dzień po dniu godzą we mnie” (Treny 3,62). „Lecz szlachetny ma myśli szlachetne, i on obstaje przy tym, co szlachetne” (Księga Izajasza 32,8).
Tak więc „o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem” (List do Kolosan 3,2-5).
Zatem sprawdzajmy i kontrolujmy nasze myśli, by nie popaść w grzech! Zawołajmy do Boga, jak Psalmista: „Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje! I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną!” (Psalm 139,23-24). „Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u ciebie, Panie, opoko moja i odkupicielu mój!” (Psalm 19,15).
„A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie” (List do Filipian 4,7).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply