Rozważania Biblijne 12.09.2021

12.09 „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.” (Dzieje Apostolskie 5,29)

Słowo Boże wiele mówi na temat posłuszeństwa. Dzieci powinni być posłuszne swoim rodzicom, żona mężowi, pracownik pracodawcy, a obywatel władzy państwowej. Jednak napisane jest w Biblii też bardzo wyraźnie, że zasady posłuszeństwa nie obowiązują w niektórych przypadkach. Ma to miejsce wtedy, gdy osoby, którym jesteśmy winni posłuszeństwo, nakazują nam uczynić coś wbrew woli Bożej i naszemu sumieniu. Przeczytajmy fragment Biblii, z którego pochodzi nasz werset przewodni: „Wtem nadszedł ktoś i doniósł im: Mężowie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud. Wówczas dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich bez użycia siły; obawiali się bowiem ludu, aby ich nie ukamienowano. A gdy ich przywiedli, stawili ich przed Radą Najwyższą. I zapytał ich arcykapłan, mówiąc: Nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Piotr zaś i apostołowie odpowiadając, rzekli: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie, tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako Wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni” (Dzieje Apostolskie 5,25-32).
Tutaj możemy zobaczyć, że uczniowie Jezusa głosili swoim prześladowcom Słowo Boże pomimo wyraźnego zakazu z ich strony i tego, że wcześniej za mówienie o Jezusie zostali wtrąceni do więzienia. Więcej: oni powiedzieli przedstawicielom władzy wyraźnie, że będą słuchać Boga i nie będą się stosować do ich zakazów głoszenia Ewangelii.
Drogi Czytelniku! Czy może dzisiaj właśnie jesteś w takiej sytuacji? Być może Twoja rodzina śmieje się z Ciebie, że czytasz Pismo Święte. Może próbują wywrzeć nacisk na Ciebie, abyś brał udział w obrzędach i tradycjach, które nie są zgodne z Pismem Świętym, nazywają Cię dziwakiem i heretykiem. Czy wiesz, że już Jezus, gdy żył na tej ziemi, mówił o tej sytuacji, którą właśnie przeżywasz? „Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej, powiadam wam, raczej rozdwojenie. Odtąd bowiem pięciu w jednym domu będzie poróżnionych; trzej z dwoma, a dwaj z trzema; będą poróżnieni ojciec z synem, a syn z ojcem, matka z córką, a córka z matką, teściowa ze swą synową, a synowa z teściową” (Ewangelia Łukasza 12,51-53). Pamiętaj, że nawet w takiej sytuacji posłuszeństwo Słowu Bożemu ma być Twoim priorytetem i że Boga musisz słuchać bardziej niż ludzi! Nie ulegaj naciskom ze strony ludzi, bo sprzeciwiasz się woli Bożej i własnemu sumieniu, nie postępując zgodnie z przekonaniem, „wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem” (List do Rzymian 14,23).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply