Rozważania Biblijne 07.09.2021

07.09 „Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze.” (Księga Izajasza 55,8-9)

Jak wspaniałe i pocieszające to słowa! Chociaż my nie rozumiemy myśli Bożych, nie rozumiemy Jego działania wobec nas, to jako dzieci Boże wiemy, że On chce dla nas jak najlepiej.
„Ja wprawdzie jestem ubogi i biedny, ale Pan myśli o mnie. Ty jesteś pomocą moją i wybawieniem moim. Boże mój, nie zwlekaj!” (Psalm 40,18). „Jakże wielkie są dzieła twoje, Panie, bardzo głębokie są myśli twoje!” (Psalm 92,6). „Jak niezgłębione są dla mnie myśli twe, Boże, jak wielka jest ich liczba!” (Psalm 139,17). „Panie, czymże jest człowiek, że nań baczysz, i syn człowieczy, że o nim myślisz. Człowiek podobny jest do tchnienia, dni jego są jak cień, co mija” (Psalm 144,3-4). „Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie” (Księga Jeremiasza 29,11-13).
Drogi Czytelniku! Czy wiesz o tym, że Boże myśli i działania zawsze są dla dobra tych, którzy Go szukają? Chociaż w najczarniejszych chwilach naszego życia wydaje się nam, że Bóg nas opuścił, jest to niemożliwe! Jak może odwrócić się od nas Ten, który wydał Swojego Syna na śmierć za Ciebie i za mnie? „Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano: Z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował” (List do Rzymian 8,31-37).
Zatem pamiętajmy o tym, że „Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani” (List do Rzymian 8,28).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply