Rozważania Biblijne 05.09.2021

05.09 „Położyłem się i zasnąłem; obudziłem się, bo Pan mnie wspiera. Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, które zewsząd na mnie nastają.” (Psalm 3,6-7)

Gdy Pan jest ze mną, nie muszę się bać. Gdy Bóg jest po mojej stronie, to choćby wszyscy ludzie, których znam byli przeciwko mnie, nie mam powodu nie tylko do wielkiego lęku, ale nawet do obaw!
„Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą, nie porzuci i nie opuści cię” (V Księga Mojżeszowa 31,6). „Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz” (Księga Jozuego 1,8-9).
Drogi Czytelniku! Pomyśl: czy rozsądną i poważną sprawą jest bać się, gdy kroczysz Bożą drogą, a Pan jest z Tobą? Teraz przytoczę historię biblijną, jedną z wielu potwierdzających Boże obietnice. Otóż król Aramejczyków chciał zabić Bożego proroka Elizeusza i wysłał swoją armię, aby go pojmali. Przeczytajmy, co się zadziało: „Wtedy wyprawił tam konnicę i wozy wojenne, i znaczny oddział wojska i ci, wyruszywszy nocą, otoczyli miasto. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego: Biada, panie mój! Jak postąpimy? A on odpowiedział: Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi, i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. A gdy Aramejczycy ruszyli przeciwko niemu, Elizeusz modlił się do Pana tymi słowy: Dotknij ten lud ślepotą. I dotknął ich ślepotą według słów Elizeusza” (II Księga Królewska 6,14-18).
Tak wspaniały cud Bóg uczynił, by ochronić Swojego chwalcę! Cudowna Boża moc działa i dzisiaj, by ochronić Ciebie i mnie! Niech bliskie nam więc będą słowa Dawida: „Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją, i Ty podnosisz głowę moją. Głosem moim wołam do Pana, a On odpowiada mi z świętej góry swojej. Sela. Położyłem się i zasnąłem; obudziłem się, bo Pan mnie wspiera. Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, które zewsząd na mnie nastają” (Psalm 3,4-7). „Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać? Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało moje – są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi – potkną się i upadną. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje, choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał (Psalm 27,1-3).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: