Rozważania Biblijne 30.08.2021

30.08 „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.” (Ewangelia Mateusza 11,28-30)

Jakie wspaniałe to słowa! Prawdziwe ukojenie może dać tylko Bóg! Ukojenie – wolność od nadmiernych trosk, wytchnienie nawet w poważnych problemach, ufność, że Bóg jest z nami w każdej sytuacji, pokój niezależny od okoliczności, radość pośród cierpienia – to przynosi Boże ukojenie! Gdy bierzemy swój codzienny krzyż na siebie bez narzekania i idziemy z pokorą za Panem, wtedy okazuje się, że jest o wiele lżej, niż myśleliśmy i niż nam się wydawało. Wówczas okazuje się, że brzemię służenia Panu jest lekkie, że Jego jarzmo jest miłe, choć wcześniej myśleliśmy, że jest nie do uniesienia. Ale teraz jest lekko, bo Bóg daje ukojenie!
„Gdyż pokrzepię duszę umęczoną i nasycę każdą duszę zgłodniałą” – mówi Pan (Księga Jeremiasza 31,25). „Bo tak mówi Ten, który jest Wysoki i Wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest „Święty”: Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych” (Księga Izajasza 57,15). „Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni” (Psalm 23,1-6).
Zatem „przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy!” (Księga Jeremiasza 6,16). „Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę” (Psalm 19,8). Pamiętajmy o tym, że „na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe” (I List Jana 5,3). Służenie Panu nie jest dla nas trudnością, lecz przywilejem, tak więc idźmy za Nim, naszym Pasterzem, który daje ukojenie i pokrzepienie, idźmy niosąc z radością swój lekki krzyż, lekki – gdyż to Pan pomaga nam Go nieść i gdy zdamy swoje brzemię na Pana, ono będzie lekkie.
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: