Rozważania Biblijne 24.08.2021

24.08 „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają.” (List do Hebrajczyków 11,6)

Ten, kto szuka Boga, kto chce przystąpić do Niego, by stać się Bożym dzieckiem, musi najpierw uwierzyć, że istnieje Bóg. Niemożliwe jest poproszenie Jezusa, aby stał się naszym Panem i Zbawicielem, jeżeli nie wierzymy że On żyje! Oczywiście, wiara tych, którzy dopiero co przystępują do Boga, nie jest ogromną wiarą, gdyż wiara wzrasta w miarę coraz lepszego i bliższego poznania Boga.
A skąd się bierze początek wiary, który pozwala przystąpić do Boga? Słowo Boże daje wyraźną odpowiedź na to pytanie: „Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano: O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny! Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie; mówi bowiem Izajasz: Panie! Któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe” (List do Rzymian 10,8-17).
Tak więc, aby uwierzyć Bogu, niezbędne jest słuchać Jego słowa. Nawet sam Pan Jezus powiedział o tym w modlitwie: „A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie” (Ewangelia Jana 17,20). Nie tylko należy słuchać Bożych słów, ale dobrze usłyszeć i wziąć do serca to, co się usłyszało! „Dowiedz się tedy dzisiaj i weź to sobie do serca, że Pan jest Bogiem na niebie w górze i na ziemi w dole, nie ma innego!” (V Księga Mojżeszowa 4,39).
Drogi Czytelniku! Bóg mówi do Ciebie i do mnie: „Synu człowieczy! Wszystkie moje słowa, które będę mówił do ciebie, przyjmij do serca i słuchaj uszami!” (Księga Ezechiela 3,10). Zatem weź do swojego serca wszystko to, co Bóg chce Ci powiedzieć przez Jego Słowo i wierz!
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: