Rozważania Biblijne 21.08.2021

21.08 „Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi.” (List do Kolosan 3,23)

We wszystko, co robimy – czy w pracy, czy w szkole, czy też w domu lub gdziekolwiek się znajdujemy – powinniśmy wkładać całe nasze serce. Nasze dobre uczynki nie liczą się przed Bogiem wtedy gdy mamy niewłaściwą motywację. Gdy wykonujemy naszą pracę tylko dla pieniędzy, choćby była dobrze wykonana, nie podoba się to Bogu. Gdy pomagamy innym dlatego, że tak wypada lub żeby nas chwalono, nie otrzymamy zapłaty u Ojca w niebie. Gdy dobrze uczymy się w szkole tylko z przymusu, nasz wysiłek nieważny jest dla Boga.
Nie bądźmy więc tacy, jak ci, o których mówi sam Jezus: „A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli” (Ewangelia Mateusza 23,5). „Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja, aby twoja jałmużna była ukryta, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie” (Ewangelia Mateusza 6,1-8).
Zatem „słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie” (List do Kolosan 3,22-24).
Tak więc we wszystko, co czynisz, wkładaj całe swoje serce, a Pan Ci odpłaci!
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply