Rozważania Biblijne 20.08.2021

20.08 „Przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają. (Dzieje Apostolskie 17,11)

Przeczytajmy kontekst tego fragmentu Biblii: „Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei; ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice; przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają. Wielu też z nich uwierzyło, również niemało wybitnych greckich niewiast i mężów” (Dzieje Apostolskie 17,10-12).
Widzimy, że Paweł i Sylas w Berei głosili Słowo Boże i że ich słuchacze byli otwarci na to Słowo i że nawracali się do Boga. Ale czy oni przyjmowali bezkrytycznie to, co im głoszono? Nie, oni „codziennie badali Pisma”, sprawdzali dokładnie, czy to, co Paweł i Sylas mówią jest zgodne z Biblią.
Drogi Czytelniku! Czy nauka Kościoła lub Zboru do którego należysz, jest zgodna z Biblią? Czy Słowo, które głosi pastor czy inny kaznodzieja jest tym, co zawiera Pismo Święte? Czy sprawdzasz to, jesteś pewien, że droga, którą Twoi przełożeni Tobie głoszą, jest tą biblijną prawdą? W dzisiejszych czasach jest bardzo wiele fałszywych nauk i zwiedzenia. „A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem” (I List do Tymoteusza 4,1-3). „Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści; lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie” (II List Piotra 2,1-3). „I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu” (Ewangelia Mateusza 24,11). „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce” (Ewangelia Mateusza 7,15-17). „Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości; lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki” (II List do Koryntian 11,13-15).
Tak więc „umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga” (I List Jana 4,1). Sprawdzajcie w świetle Słowa Bożego głoszone Wam nauki, gdyż „świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze; a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze” (Objawienie Jana 22,18-19).
Zatem widzimy, że kto odejmuje coś od Słowa Bożego lub dodaje coś do niego i naucza ludzi, że są to sprawy potrzebne do zbawienia, jest przeklęty! „Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony” (Ewangelia Mateusza 12,37).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: