Rozważania Biblijne 16.08.2021

16.08 „Gdyż Bóg poniża pysznego, lecz wybawia pokornego.” (Księga Joba 22,29)

Jakże ważna to zasada Boża – ten, który jest pokorny, zostanie wywyższony przez Boga, natomiast człowieka pysznego Bóg poniży.
„Pan Zastępów powziął to postanowienie: poniżyć pychę, zohydzić wszelką wyniosłość wszystkich możnych świata” (Księga Izajasza 23,9). „Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Lepiej być pokornym z ubogimi, niż dzielić łupy z pyszałkami” (Przypowieści Salomona 16,18-19). „Za pychą przychodzi hańba, lecz u pokornych jest mądrość” (Przypowieści Salomona 11,2). „Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich serc, strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych” (Ewangelia Łukasza 1,51-52).
Drogi Czytelniku! Może znasz wielu ludzi, którzy pysznią się swoją władzą, stanowiskiem, majątkiem, umiejętnościami, poniżają przy tym innych dookoła, a sami nie zostają poniżeni. Może osobiście doznałeś wielu upokorzeń i krzywd ze strony ludzi pysznych. Może się zastanawiasz, jak długo jeszcze oni będą dręczyć ludzi wokół nich i wydaje ci się, że być może nigdy nie poniosą konsekwencji swoich czynów. Jednak Boża zasada poniżania pysznych i wywyższania uniżonych obowiązuje zawsze. Bóg nie czyni wyjątków! „Czy nie znasz tej prawdy odwiecznej, od czasu gdy człowiek pojawił się na ziemi, że wesele bezbożnych trwa krótko, a radość bezecnych jest chwilowa? Choćby jego pycha sięgała aż do nieba, a jego głowa dotykała obłoków, to jednak zginie na zawsze jak jego własny gnój; ci, co go widywali, mówią: Gdzie się podział?” (Księga Joba 20,4-7). Nie bądźmy więc pyszni, by Bóg nie musiał nas poniżyć!
Zatem „uniżcie się przed Panem, a wywyższy was” (List Jakuba 4,10). „Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego” (I List Piotra 5,5-6). „Bo Pan upodobał sobie lud swój, pokornych ozdabia zbawieniem!” (Psalm 149,4). „Lecz Ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa” (Księga Izajasza 66,2). „Bo tak mówi Ten, który jest Wysoki i Wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest „Święty”: Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych” (Księga Izajasza 57,15).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: