Rozważania Biblijne 15.08.2021

15.08 „Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.” (List do Efezjan 3,20-21)

Czyż to nie wspaniałe, że Bóg potrafi uczynić dla nas o wiele więcej niż Go prosimy? Dalej – On potrafi więcej niż nawet przyjdzie nam na myśl w najskrytszych marzeniach! „Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze” (Księga Izajasza 55,8-9).
Drogi Czytelniku! Czy było tak kiedyś w Twoim życiu, że modliłeś się bardzo długo o ważną dla Ciebie sprawę i wydawało Ci się, że ta sprawa nigdy nie zostanie rozwiązana, aż Bóg dał takie rozwiązanie, o jakim nawet nie marzyłeś? W moim życiu zdarzyło się to wielokrotnie i mogę szczerze powiedzieć, że słowa naszego przewodniego wersetu spełniły się dla mnie w stu procentach. Słowo Boże ma moc! „Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem (Księga Izajasza 55,10-11).
Tak więc pamiętajmy: Bóg może uczynić o wiele więcej niż to o co Go prosimy, niż to, co jest głębokim pragnieniem naszych serc! Oddajmy więc Mu chwałę! „Śpiewaj Panu, cała ziemio, głoście dzień w dzień dobrą wieść o jego zbawieniu! Rozpowiadajcie wśród narodów o chwale jego, wśród wszystkich ludów o cudach jego. Gdyż wielki jest Pan i wielkiej godzien chwały, godniejszy zbożnej czci niż wszyscy bogowie. Gdyż wszyscy bogowie ludów to nicości, Pan zaś stworzył niebiosa. Chwała i zacność są przed nim, moc i dostojeństwo są tam, gdzie On. Przynieście Panu, rodziny ludów, przynieście Panu chwałę i moc, przynieście Panu chwałę imienia jego, przynieście ofiarę i wejdźcie przed oblicze jego! Oddajcie pokłon Panu w świętej ozdobie! Zadrżyj przed obliczem jego, cała ziemio! Zaiste, gdy On utwierdzi okrąg ziemski, ten nie poruszy się. Niech się radują niebiosa i weseli się ziemia, niech się mówi wśród narodów: Pan jest królem! Niech szumi morze i to, co je wypełnia, niech się weseli pole i wszystko, co jest na nim! Wtedy radować się będą drzewa leśne przed Panem, gdyż nadchodzi, aby sądzić ziemię. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem na wieki łaska jego. Mówcie też: Wybaw nas, Boże zbawienia naszego, zgromadź nas i wyrwij nas spośród narodów, abyśmy sławili święte imię twoje i rozgłaszali chwałę twoją!” (I Księga Kronik 16,23-35).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: