Rozważania Biblijne 13.08.2021

13.08 „Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc; a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga.” (I List do Koryntian 4,5)

Nie sądźmy! Jak łatwo wydajemy osądy, widząc błędy, nawet najmniejsze u innych osób i jacy jesteśmy oburzeni i zbulwersowani, gdy ktoś osądza nas! Nie znając intencji innych osób, dlaczego postąpili w taki czy inny sposób, dorabiamy sobie własne teorie, często dziwaczne i absurdalne. Wspaniałą jest sprawą, gdy potrafimy powstrzymać się od osądów, gdyż nie wiemy, co jest w sercu człowieka, więc jak możemy osądzać jego postępowanie? Tylko Bóg ma prawo osądzać, bowiem zna nawet najbardziej skryte motywy i są dla Niego jasne wszystkie zakamarki ludzkich serc.
„Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz; albowiem, sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo” (List do Rzymian 2,1). „I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze; albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą” (Ewangelia Łukasza 6,37-38). „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego” (Ewangelia Mateusza 7,1-5).
Nawet tak pobożny człowiek, jak prorok Samuel pomylił się w osądzie, gdy Bóg kazał mu iść do Isajego i namaścić jednego z jego synów na króla; cóż dopiero my? Samuel wówczas pokierował się osądem według ludzkiej myśli, zwracając uwagę na wygląd. Lecz oto co powiedział do niego Bóg: „Nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost; nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce” (I Księga Samuela 16,7).
Zatem nie sądźmy, gdyż możemy bardzo się pomylić w swoim sądzie. Wszelki osąd zostawmy Panu!
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply