Rozważania Biblijne 12.08.2021

12.08 „Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem.” (List do Rzymian 14,23)

Mocne to słowa! Aby właściwie je zrozumieć i nie wyrywać tego wersetu z kontekstu, przytoczę kilka wersetów poprzedzających: „Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Dla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło o upadek. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem; wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem” (List do Rzymian 14,19-23).
Tak więc jeżeli ja jestem przekonana, że to, co robię nie jest grzechem (np. spożywanie danego rodzaju pokarmu, ubieranie się w dany sposób itp.), ale inna osoba wierząca uważa, że jest to grzech, to w jej obecności nie powinnam tego czynić, aby jej nie dawać powodu do zgorszenia czy do upadku. Bowiem gdy ona będzie widzieć, że ja tak postępuję, albo przestanie mnie uważać za chrześcijanina, gorsząc się, albo odwrotnie – zacznie postępować tak samo, chociaż jej sumienie uważa, że jest to złe i wtedy dopuści się grzechu, postępując wbrew przekonaniu.
Jest to problem bardzo częsty wśród osób wierzących np. część osób rozumie nakrywanie głowy przez kobiety w ten sposób, że powinny nosić chusty, część – że wystarczą długie włosy. Niektórzy zakaz noszenia szat męskich przez kobietę rozumieją jako zakaz noszenia spodni w ogóle, inny – że kobieta nie powinna wyglądać jak mężczyzna. Jest mnóstwo takich kwestii spornych, które powinniśmy rozsądzać we własnym sumieniu. Próba wtłaczania na siłę innym osobom swoich poglądów jest niezdrowa i nie służy budowaniu dzieła Bożego na tej ziemi. „Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo; niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu” (List do Rzymian 14,5).
„A głupich rozpraw i rodowodów, i sporów, i kłótni o zakon unikaj; są bowiem nieużyteczne i próżne” (List do Tytusa 2,9). „A głupich i niedorzecznych rozmów unikaj, wiedząc, że wywołują spory. A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności” (II List do Tymoteusza 2,23-24). „Strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki” (I List do Tymoteusza 6,20).

Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply