Rozważania Biblijne 08.08.2021

08.08 „Bogactwem zbawienia to mądrość i poznanie, bojaźń przed Panem to jego skarb.” (Księga Izajasza 33,6)

Bóg obdarza Swoje dzieci prawdziwą mądrością i poznaniem dobrego i złego, poznaniem i rozumieniem Jego Słowa. Bóg wlewa też w ich serca bojaźń przed Nim.
„Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego – to rozum” (Przypowieści Salomona 9,10). „Oto bojaźń Pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem” (Księga Joba 28,28). „Początkiem mądrości jest bojaźń Pana; wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy” (Psalm 111,10). „Bojaźń Pana jest początkiem poznania; głupcy gardzą mądrością i karnością” (Przypowieści Salomona 1,7). „Bojaźń Pana jest krynicą życia, dzięki niej można uniknąć sideł śmierci” (Przypowieści Salomona 14,7). „Bojaźń Pana jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę” (Przypowieści Salomona 15,33).
Zwróćmy więc uwagę i weźmy sobie do serca ostrzeżenia i wskazówki zawarte w Słowie Bożym: „Synu mój! Jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga; gdyż Bóg daje mądrość, z jego ust pochodzi poznanie i rozum. On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie, strzegąc ścieżek prawa i czuwając nad drogą swoich wiernych. Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość, prawo i prawość, każdą dobrą drogę. Gdyż mądrość wejdzie do twojego serca, a poznanie będzie miłe twojej duszy. Rozwaga czuwać będzie nad tobą, roztropność cię strzec, zachowując cię od drogi zła, od człowieka, który mówi przewrotnie” (Przypowieści Salomona 2,1-12).
Tak więc jako dzieci Boże kierujmy się w życiu mądrością, poznaniem i bojaźnią Pańską, a dostąpimy błogosławieństwa od Pana, Boga naszego! „Iżeście w nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was, tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego” (I List do Koryntian 1,5-9).
Estera Bednarska

Wpłat można również dokonywać poprzez poniższy formularz
Darowizna
image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply