Rozważania Biblijne 26.06.2021

26.06 „Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało.” (Objawienie Jana 4,11)

Tak, nasz Bóg jest godzien najwyższej czci! Jakże często zapominamy o tym w modlitwie. W naszej rozmowie z Bogiem o wiele za często koncentrujemy się na swoich problemach i sprawach, przedstawiamy Mu swoje potrzeby i potrzeby naszych bliskich. Niestety, prośby stanowią częstokroć najbardziej obszerną część naszych modlitw, gdy tymczasem najważniejsze jest oddanie Bogu czci i chwały! Gdy Jezus uczył Swoich uczniów modlić się, również zaczął od oddania chwały Ojcu: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje” (Ewangelia Mateusza 6,9).
Dlaczego nasze modlitwy są tak skąpe w słowa uwielbienia dla Boga? Czyżbyśmy mieli mało powodów, by oddawać Mu chwałę? Wręcz przeciwnie – przecież wszystko co mamy pochodzi od Niego! Czy mamy więc odwagę przyznać przed Panem, że ma to miejsce dlatego, iż nasze potrzeby stawiamy – niestety – jakże często na pierwszym miejscu? Gdy tymczasem nasz Zbawiciel powiedział: „Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane” (Ewangelia Mateusza 6,33).
Zatem chwalmy naszego Boga całym swoim sercem, całym swoim umysłem i ze wszystkich sił! „I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci, i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy; i mówili głosem donośnym: Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków” (Objawienie Jana 5,9-13). „Wysławiam cię, Panie, z całego serca mego” (Psalm 138,1). „Wywyższać cię będę, Boże mój, Królu, i błogosławić imieniu twemu na wieki. Co dzień błogosławić ci będę i wysławiać imię twoje na wieki” (Psalm 145,1-2). „Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie” (Psalm 139,14). „Wysławiamy cię, Boże, wysławiamy. Wzywamy imienia twego, opowiadamy cuda twoje” (Psalm 75,2). „Panie, Boże nasz! Inni panowie, a nie Ty, panowali nad nami, my zaś oprócz ciebie nikogo nie znamy, tylko twoje imię wysławiamy” (Księga Izajasza 26,13).
Wyznajmy teraz pokornie z naszych serc, że: „Twoją, Panie, jest wielkość i moc, i majestat, i sława, i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do ciebie należy, twoim Panie, jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. Od ciebie pochodzi bogactwo i chwała, Ty władasz nad wszystkim, w twojej ręce jest siła i moc, w twojej ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym. Więc teraz, Boże nasz, składamy ci dzięki i wielbimy chwalebne imię twoje” (I Księga Kronik 29,11-13). „Weseli się serce moje w Panu, wywyższony jest róg mój w Panu, szeroko rozwarte są usta moje nad wrogami mymi, gdyż raduję się ze zbawienia twego. Nikt nie jest tak święty, jak Pan, gdyż nie ma nikogo oprócz ciebie, nikt taką skałą jak nasz Bóg” (I Księga Samuela 2,1-2).
Estera Bednarska

Darowizna

image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: