Rozważania Biblijne 19.06.2021

19.06 „Nie chwal się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień może przynieść.” (Przypowieści Salomona 27,1)

Biblia przestrzega nas wielokrotnie przed grzechem pychy – w tym chwaleniem się swoimi osiągnięciami. Często chlubimy się przed ludźmi swoimi sukcesami życiowymi i nawet nie zauważamy, że jesteśmy pyszni. Jednak „tak mówi Pan: Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem! Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż Ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie – mówi Pan” (Księga Jeremiasza 9,22-23). „Nie polecamy się wam ponownie, lecz dajemy wam pobudkę do tego, abyście mogli nami się chlubić i abyście mogli dać odprawę tym, którzy się chlubią rzeczami zewnętrznymi, a nie tym, co w sercu” (II List do Koryntian 5,12). „Kto się tedy chlubi, w Panu niechaj się chlubi. Albowiem nie ten, kto sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale ten, kogo Pan poleca” (II List do Koryntian 10,17-18).
Tak więc chwalmy się tym, że znamy Pana, a nie pysznijmy się ze swoich zewnętrznych sukcesów. „Niech inny cię chwali, a nie własne usta, obcy, a nie własne wargi” (Przypowieści Salomona 27,2). „Życie nasze trwa lat siedemdziesiąt, a gdy sił stanie, lat osiemdziesiąt; a to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy” (Psalm 90,10). Chlubmy się tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi i że pragniemy żyć dla Pana. „Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubimy się imieniem Pana, Boga naszego. Zadrżały im kolana i upadli, lecz my stoimy i trwamy” (Psalm 20,8-9). „Dusza moja będzie się chlubić Panem! Niechaj słuchają pokorni i weselą się!” (Psalm 34,3). „Każdego dnia chlubimy się Bogiem i imię twoje wiecznie wyznawać będziemy” (Psalm 44,9). „Chlubcie się imieniem jego świętym, niech raduje się serce szukających Pana!” (Psalm 105,3).
A wtedy będziesz mógł wyznać z radością i wdzięcznością w sercu, że: „Światłością w dzień nie będzie ci już słońce, a blask księżyca nie będzie ci już świecił, lecz Pan będzie twoją wieczną światłością, a twój Bóg twoją chlubą” (Księga Izajasza 60,19). „Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata” (List do Galacjan 6,14).
Estera Bednarska

Darowizna

image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply