Rozważania Biblijne 05.06.2021

05.06 „Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich – mówi Pan – odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę.” (Księga Jeremiasza 31,33-34)

Kto ma wypisane prawa Boże w swoim sercu? Ten, kto zna Boga. Ten, kto przyjął Jezusa Chrystusa do swojego serca. Ten, w kim zamieszkuje Duch Święty. Lud Boży, prawdziwi chrześcijanie mają Boże przykazania w głębi serca, a nie tylko w wyuczonej na pamięć modlitwie, nie tylko w niedzielę na swoim języku – kiedy „wypada” być pobożnym. Ten, kto jest pobożny od czasu do czasu, kto z przyzwyczajenia chodzi do kościoła, z przyzwyczajenia „odmawia” modlitwy i śpiewa pieśni o Bogu, nawet nie zastanawiając się nad ich sensem, żyje tak naprawdę daleko od Boga, a Jego serce jest pełne grzechu.
Czy Ty na pewno nie jesteś tym człowiekiem? Czy przykazania Boże są głęboko w Twoim sercu? Czy Bóg dał Ci nowe serce i nowego ducha? „A gdy wrócą tam i usuną z niej wszystkie jej ohydy i wszystkie jej obrzydliwości, wtedy Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a Ja będę im Bogiem. Lecz tym, których serce idzie za ich ohydami i obrzydliwościami, włożę ich postępki na ich głowy – mówi Wszechmocny Pan” (Księga Ezechiela 11,18-21). „To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie. Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić: Któż nam wstąpi do nieba i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali? Nie jest też ono za morzem, aby trzeba było mówić: Któż nam się przeprawi za morze i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali? Lecz bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, abyś je czynił” (V Księga Mojżeszowa 30,11-14). „Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu” (List do Rzymian 10,8-10).
Czy uwierzyłeś w swoim sercu, że jedynie Pan jest Bogiem i nie ma innego? Czy wyznałeś swoimi ustami, że Jezus jest jedynym Zbawicielem i tylko przez Niego można przyjść do Ojca? „Dowiedz się tedy dzisiaj i weź to sobie do serca, że Pan jest Bogiem na niebie w górze i na ziemi w dole, nie ma innego!” (V Księga Mojżeszowa 4,39). „I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dzieje Apostolskie 4,12). „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus” (I List do Tymoteusza 2,5).
Zatem niech Słowa Boże będą zawsze w naszych sercach i na naszych ustach!
Estera Bednarska

Darowizna

image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: