JAKI JEST MÓJ STOSUNEK DO BIBLII?

Dla chrześcijanina Biblia jest „natchnionym” przez Boga Słowem. Napisali ją święci mężowie Boży, których prowadził Duch Święty. Biblia ukazuje chrześcijanom Boże zamysły w stosunku do człowieka, Istotę Boga i Jego działanie w historii. Ofiarowuje im jasność i światłość, w której mogą zobaczyć własną istotę i sens własnego bytu. Daje im objawienie Boże w Synu Jego, Jezusie Chrystusie, Zbawicielu świata. Bez Słowa Bożego chrześcijanin byłby pozbawiony podstawy swego życia. Słowo Boże daje mu wszystko, czego potrzebuje w tym życiu i w wieczności. Słowo to, objaśnione i odsłonięte przez Ducha Świętego, mówi o Jezusie Chrystusie.
Dlatego dla chrześcijanina Biblia jest najważniejszą Księgą świata, którą od wszelkich innych ksiąg dzieli niezmierzona odległość. Biblia jest święta i nietykalna. Wiara chrześcijanina opiera się na zawartych w niej wypowiedziach.
Stąd dla każdego jest oczywiste, że czytanie Słowa Bożego jest dla chrześcijanina pożywieniem, bez którego zginąłby z głodu. Gdyby nie czytał Biblii regularnie i modląc się o jej zrozumienie – nie mógłby rosnąć w wierze. Jeżeli więc jestem chrześcijaninem, muszę codziennie stawiać sobie pytanie: Jakie znaczenie ma dla mnie Słowo Boże? Czy z każdym dniem, gdy je czytam, staje się ono dla mnie droższe i więcej warte?
Ponieważ odpowiedź na pytania te jest dla nas koniecznością, więc poniżej podajemy kilka rad.
Biblia zawiera zamysły Boże, ukazuje stan, w jakim znajduje się człowiek, wskazuje drogę zbawienia, mówi o karach dla zatwardziałych grzeszników i o zbawieniu dla wierzących. Nauki jej są święte, przepisy obowiązujące, historie, które opowiada – prawdziwe, a postanowienia nienaruszalne. Czytaj ją, abyś stał się mądry, żyj według niej, abyś został uświęcony. Ona zawiera w sobie światłość, która cię poprowadzi, pożywienie, które cię utrzyma przy życiu, pociechę, która cię pokrzepi. Biblia jest mapą podróżnika, laską pielgrzyma, kompasem sternika, mieczem wojownika i sztandarem chrześcijanina. Ona przywraca raj, otwiera niebo i zamyka wrota piekieł. Centralną postacią, o której mówi jest Chrystus; zamiarem jej – nasze zbawienie, a ostatecznym celem – uwielbienie Boga. Ona ma wypełniać nasze myśli, rządzić sercem i kierować naszymi krokami. Biblia jest źródłem bogactwa, rzeką radości. Dana ci jest ku żywotowi; ona ukazuje najwyższą odpowiedzialność, nagrodę za największą i najmniejszą pracę i potępienie tych wszystkich, którzy nie biorą poważnie jej świętej treści.
Czytaj ją powoli, czytaj modląc się!

Cytaty z Biblii:
Psalm 119,105: „Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim”.
Psalm 119,162: „Weselę się z obietnicy twojej jak ten, który zdobył wielki łup”.
Ewangelia Jana 5,39: „Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie”.
List do Kolosan 3,16: „Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie”.
List do Hebrajczyków 4,12: „Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca”.
I List Piotra 1,23: „Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa”.
Księga Jeremiasza 15,16: „Ilekroć pojawiały się twoje słowa, pochłaniałem je; twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca”.

Darowizna

image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: