NA ZMIANĘ ROKU

„Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce!” (Księga Jeremiasza 17,5).

Jeśli i Twoje plany życiowe oparte są na człowieku, to i Ciebie może spotkać gorzkie rozczarowanie. Pismo Święte przypomina nam, że czas łaski Bożej jeszcze trwa i że droga do Boga jest jeszcze otwarta, lecz z czasem zamknie się dla tych, którzy nie wierzą. Dlatego psalmista powiedział w Psalmie 145, że szczęśliwi są ci, którzy w Bogu pokładają swoją nadzieję. Mieć nadzieję w Bogu na życie wieczne w Bożej chwale z Nim, to wielki przywilej i radość.

Częstymi gośćmi na dworze Fryderyka Wielkiego byli znani ówcześni filozofowie. Jeden z nich podczas opowiadania bezbożnego dowcipu powiedział: „Sprzedam za pokaźną sumę swój udział w niebie”. Nikt na tę ofertę nie odpowiedział. Ale po pewnym czasie znajdujący się tam wierzący radca prawny tak mu wyjaśnił: „Każdy, który oferuje jakąś własność do sprzedaży musi w jakiś sposób udowodnić, że jest właścicielem lub mieć dokumenty upoważniające go do sprzedaży. Przedstaw więc, jakie masz uprawnienia na miejsce w niebie”. Żartowniś nie umiał dać żadnej odpowiedzi. A jaką Ty byś dał odpowiedź?

Człowiekowi wierzącemu najlepiej opierać się na słowach Pana Jezusa, który tak modlił się: „Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem” (Ewangelia Jana 17,24). Dlatego wiara i społeczność z Panem Jezusem uprawnia nas do miejsca w niebie. Miejmy wiarę, zachowajmy ją w sercu i z nią bez bojaźni idźmy w tym Nowym Roku, a Boże Błogosławieństwo będzie z nami.                                                                      

K. M.

Darowizna

image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: