MŁODOŚĆ I STAROŚĆ Z PUNKTU WIDZENIA CHRZEŚCIJANINA

Człowiek młody ma przed sobą wielką szansą, a młodość jest wspaniałym okresem życia. Jest to czas rozwoju, marzeń, aktywności i silnej woli dążenia naprzód, czas dojrzewania i przygotowania do życia. Jeżeli człowiek już w młodości jest chrześcijaninem i zdaje sobie sprawę ze swojego osobistego stosunku do Pana Jezusa, to jest to szczególnym błogosławieństwem. Wtedy bowiem można wiele zrobić dla Pana. Ma się przed sobą całe życie z Nim i dla Niego, co jest wielką szansą, którą jednak bardzo łatwo można zmarnować. Młodzi chrześcijanie nie powinni przy tym zapominać, że i oni również będę kiedyś starzy.

Lata starsze i starość mogą być także piękne. Wielu, a raczej zapewne większość ludzi żałuje, że są już starzy. Tak samo wielu młodych chciałoby już mieć nieco więcej lat. Im bowiem człowiek jest starszy, tym jest dojrzalszy, mądrzejszy i bardziej doświadczony. Na starości, jak zresztą na młodości również, spoczywa nielada obowiązek. Jej zadaniem jest bowiem być wzorem i przewodnikiem, służyć pomocą i radą, gdy ktoś o nią prosi, a czasem nawet gdy nie prosi. Oznaką mądrości i zdolności wczuwania się w położenie innych jest umiejętność rezygnacji i wycofania się w razie potrzeby.

Trudna sytuacja powstaje wtedy, gdy pokolenia nie mogą się zrozumieć, gdy zamiast zgodnego współżycia występują ostre przeciwieństwa. Pewne spięcia są rzeczą naturalną. Natomiast przerost napięć występuje, nawet w środowisku chrześcijan, wszędzie tam, gdzie zasada miłości i zrozumienia ustępuje miejsca zarozumiałości i samozadowoleniu. Doprowadzenie do harmonijnego współżycia pokoleń jest zatem zadaniem obu stron. Jeżeli tu właśnie udowodnią wyraźnie, że są chrześcijanami, będzie to wspaniałym świadectwem danym przed światem.

Cytaty z Biblii:

Księga Joba 12,12: „U sędziwych jest mądrość, a w długim życiu nabywa się roztropności”.

Psalm 90,12: „Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce!”

Psalm 148,12-13: „Młodzieńcy, a także dziewice, starcy razem z dziećmi. Niech chwalą imię Pana, bo samo jego imię jest wzniosłe, chwała jego jest nad ziemią i niebem!”.

Księga Kaznodziei Salomona 11,9: „Raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak każe ci serce, i używaj, czego pragną twoje oczy. Lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd”.

Księga Kaznodziei Salomona 12,1: „Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz: Nie podobają mi się”.

I List Piotra 5,5: „Podobnie, młodsi, bądźcie ulegli starszym; wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje”.

CHRZEŚCIJANIN A KRYZYSY ŻYCIOWE

Chrześcijanie, żyjąc na tym świecie, również przeżywają chwile kryzysu. Jednakże postawa ich pochodząca z innych niż ziemskie obszarów, mająca swój fundament w Jezusie, ich Panu, sprawia, że patrzą na to inaczej. Naturalnie i oni również ulegają pokusie, żeby wytrwale pełnić obowiązki jedynie ze strachu przed konsekwencjami ucieczki. Natomiast tam, gdzie inni ludzie stają u kresu sił, chrześcijanie – bezpieczni w Bogu – wiedzą, że w każdej chwili mają możliwość zacząć na nowo – z Nim. Przede wszystkim jednak znają sens i cel życia. Siły swoje czerpią z niewyczerpanego źródła. Wielkość brzemienia, jakie mogą unieść, określa ich Pan. Oczywiście poznanie takie dane jest tylko tym, którzy obcują na co dzień ze Słowem Bożym, trwając w modlitwie.

W sytuacji, z której inni ludzie nie widzą wyjścia, my jako chrześcijanie, szukamy pomocy wyłącznie w niewidzialnym obcowaniu z naszym osobistym Panem. Przytłoczeni brzemieniem i atakowani chwilami przez strach, mamy uzasadnioną i wspaniałą szansę przezwyciężenia każdego kryzysu pod kierownictwem Zbawiciela, który dokładnie zna granice wytrzymałości każdego człowieka.

Cytaty z Biblii:

 V Księga Mojżeszowa 8,17-18: „Abyś nie mówił  w swoim sercu: Moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan, Bóg twój, daje ci siłę do zdobywania bogactwa”.

Psalm 139,5.23-24: „Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje! I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną!”.

Psalm 138,3: „W dniu, gdy cię wzywałem, wysłuchałeś mnie, dodałeś mocy duszy mojej”.

List do Kolosan 3,23-24: „Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie”.

Darowizna

image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: