CZAS JEST KRÓTKI

„I rzecze do mnie: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi! Albowiem czas bliski jest” (Objawienie Jana 22,10).

Biblia uczy nas, że czas jest krótki. Uczeni atomiści przepowiadają koniec dziejów. Media pełne są pesymistycznych przewidywań. Coś wewnątrz nas również mówi, że czas jest krótki. Czy kiedykolwiek myśleliście o końcu dziejów ludzkości? Od czasów Pana Jezusa do – mniej więcej – roku 1830 człowiek nie podróżował szybciej od galopującego konia. W roku 1961 człowiek wyleciał w przestrzeń okołoziemską latając z szybkością ok. 40 tys. kilometrów na godzinę. Jak szybko przybliżyliśmy się do końca dziejów?!

Współczesny człowiek „stawia”, przede wszystkim na technikę. Technika jednak nie ma zasad moralnych, a bez hamulców moralnych człowiek wcześniej czy później sam siebie zniszczy. Tylko Bóg może dać człowiekowi siłę moralną i moralne hamulce. Podczas gdy świat trzęsie się i kurczy, musimy pamiętać, że Bóg nigdy się nie zmienia. On jest Ten sam, jakim był tysiące lat temu i będzie taki sam za tysiące lat w przyszłości. Jesteśmy podobni do koników polnych. Pojawiamy się, poskaczemy trochę na ziemi i przemijamy. „Ale Ty, Panie, trwasz na wieki” (Psalm 102,13). „Od wieków na wieki Tyś jest, o Boże!” (Psalm 90,2).

To, co się jednak obecnie dzieje na świecie, bynajmniej nie zadziwia Boga. Bóg ma Swój plan dla tego świata i chce umieścić Ciebie i mnie w Swoim planie. Jednak diabeł ma również plan dla tego świata. Od Ciebie więc zależy, w którym planie chcesz być ujęty. Ty musisz wybrać, do którego planu chcesz być włączony.

Biblia powiada, że  życia nasze trwa 70 lat, a czasami lat 80. Pierwszych piętnaście lat spędzamy na dzieciństwie i wczesnej młodości. Przeciętnie dwadzieścia lat spędzamy w łóżku (na spanie). W ostatnich pięciu latach zaczynają pojawiać się pierwsze zjawiska fizyczne ograniczające naszą sprawność fizyczną. Pozostaje nam 30 lat życia jako dorośli ludzie. Z tego musimy odjąć czas na jedzenie i załatwianie różnych formalności, na pracę zawodową. Pozostaje nam 15 lat. Z tych 15 lat niektórzy przeznaczają 7 lat na oglądanie telewizji i czytanie gazet. Zostaje nam właściwie ok. 7-8 lat do swobodnego dysponowania. Nasz czas jest strasznie krótki! Czas, który możemy zużyć dla Boga w twórczym działaniu, w zdobywaniu innych dla Chrystusa jest przerażająco krótki! Biblia pyta: „Czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika” (List Jakuba 4,14).

Codzienne wydarzenia mówią nam, w jakich okolicznościach płynie nasze życie. Na każdym kroku spotykamy się z grzechem we wszelkiej postaci. Sami często jesteśmy nim tak owładnięci, że wydaje się nam, iż tak być musi. Pismo Święte mówi, że mamy „wykupywać czas”. Jeśli mamy wykupywać czas dla Boga, musimy coś za to zapłacić. Jak spędzasz ten krótki czas, który masz na tej ziemi? Czy chodzisz według ciała, to znaczy według swoich egoistycznych pragnień i zamiarów, czy też według Ducha, to znaczy według woli Bożej i pod kierownictwem Ducha Świętego? Jezus miał codziennie dokładnie taką samą ilość czasu, jak my. Nie miał wielu lat do wykonania Swojej misji, a jednak chodził w pokoju i bez pośpiechu. Byli ludzie, którzy mieli być uzdrowieni, nakarmieni, nauczeni, którym musiała być głoszona Ewangelia. Miał tylko 3 lata, aby to wszystko wykonać. A jednak nie widzimy Go śpieszącego się lub biegnącego.

Robert Moffat, wielki misjonarz w Afryce, powiedział: „Mamy całą wieczność do świętowania naszych zwycięstw, lecz tylko krótką godzinę przed zachodem słońca, w której możemy odnieść te zwycięstwa”. Tak, mamy godzinę przed zachodem słońca do zdobycia naszego pokoju z Bogiem. Czas jest bliski.

Jezus powiedział: „Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest; nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać” (Ewangelia Jana 9,4). Przy końcu Swego życia Jezus powiedział: „Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał” (Ewangelia Jana 17,4).

Krótkość czasu wymaga od nas natychmiastowego działania. Biblia mówi: „Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia” (II List do Koryntian 6,2).

Czas nie tylko dopinguje, czas również ostrzega! Któregoś dnia będzie   za późno dla naszych dusz. Nie będzie czasu na zastanawianie się  i niezdecydowanie. Diabeł powiada: zrobisz to w innym czasie, w innym miejscu, nie teraz… O, nie! Czas jest krótki! Bank, nazywający się „czasem” – codziennie otwiera nam nowy kredyt, ale niewykorzystany kredyt przepada. Diabeł daje nam tysiące wymówek i to nawet takich, które przedtem w ogóle nie przychodziły nam do głowy.

Zapraszam cię do przyjścia do Pana – dzisiaj! Do oddania Mu swego serca, życia, talentów i sił. Jeśli przyjmiesz Go, będziesz naśladował Go potem w posłuszeństwie. Czy jednak zechcesz przyjść?

Billy Graham

Darowizna

image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: