Werset na dzień 26.05.2020

„Dowiedz się tedy dzisiaj i weź to sobie do serca, że Pan jest Bogiem na niebie w górze i na ziemi w dole, nie ma innego!”

V Księga Mojżeszowa 4,39