Chrześcijańska Misja Ewangeliczna”FILEO”

„Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy nim.”

                                                                                     II Księga Kronik 16,9

Oko jest niezwykle ważnym instrumentem ludzkiego postrzegania rzeczywistości. Oczyma patrzymy na trwający w swej pełni dzień, oczyma informujemy otoczenie o przeżywanych uczuciach, emocjach oraz wyrażamy aprobatę bądź sprzeciw.

Mówi się również, iż oczy są niczym zwierciadło w którym możemy dostrzec naturę i zamierzenia człowieka – jakiego jest ducha.

Biblia wspomina natomiast naszego Ojca Niebiańskiego, który Swym wzrokiem  Mądrości przemierza ziemię w poszukiwaniu szczerych i oddanych Mu serc, aby je wzmocnić.

Czy mam szczere serce przed Bogiem? Czy moje zamierzenia względem kolejnego dnia mojego istnienia na ziemi są kierowane z Bożym prowadzeniem i Jego cudownym względem mojego życia zamysłem? Czy rozsądnie gospodaruję swoimi materialnymi zasobami, swoim majątkiem, tak, iż  w prostocie i szczerości serca potrafię, pełen Bożej miłości udzielić z nich ludziom  potrzebującym? Czy rozwijam swoje dary od Boga ku Jego Chwale?

Niewątpliwą jest Boża Łaska względem nas ludzi, iż Syna Swego jednorodzonego dał, ażeby każdy kto weń wierzy nie zginął we łzach ziemskiego padołu wieczną śmiercią, a żył pełnią duchowego życia w przepięknym Bożym Królestwie.

Szczere serce odrodzonych Bożych chwalców potrafi rozróżnić wzmocnienie z ciała oraz Bożą ostoję płynącą wprost z Bożego Ducha. Potrafi się cieszyć radością niebios, gdy spotyka na swej drodze wołanie – Pomóż, Bracie – potrzebę pomocy zamieniając w realne działanie.Wiara jest czynna w miłości. Wiara płynąca z Bożych strumieni uskrzydla i uczy latać, kiedy jako Boże dzieci potrafimy w wierze podtrzymać swe Siostry i Braci, niesieni Jezusa miłością.

                                                                            Waldemar Skworcz-Bednarski

image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: