Chrześcijańska Misja Ewangeliczna”FILEO”

„Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską.”

List do Rzymian 6,14

Na wielu płaszczyznach ludzkiego życia, czy to bytu materialnego, czy przestrzeni tak zwanej świeckiej wolności, czy też ściśle w sferze ducha – możemy dostrzec człowieka jako tego który w swym sercu posiada pragnienie aby PANOWAĆ.

Oczywiście z biblijnego punktu widzenia, Wszechmocny zezwolił człowiekowi by ten panował – nad wszelkim stworzeniem (ptactwem, zwierzętami itp.)

O ile nad w/w panujemy „perfekcyjnie” o tyle umyka nam ludziom panowanie nad grzechem.

Grzech i jego jedna z bardziej perfidnych form którą jest Uzależnienie, niejednokrotnie w sposób diabelsko silny panuje i  góruje nad człowiekiem. Do tego stopnia mami i wabi rodzaj ludzki, iż ten dałby się pokroić na kawałki utrzymując w mocy złudny czar słów – Nie jestem uzależniony – panuję nad swoim piciem, ćpaniem – to inni mają problem, NIE JA!

Lecz tu Słowo Boże mówi – „Albowiem grzech nad wami panować nie będzie…” Fakt, grzechu moc została zniszczona przez śmierć Pana Jezusa na krzyżu Golgoty. Toteż istnieje powiedzmy obrazowo – INSTANCJA BOŻEJ ŁASKI, dostępna dla każdego kto CHCE!

Waldemar Skworcz-Bednarski

image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply

%d bloggers like this: