Dzień: 16 marca 2020

16 marca 2020 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. IV

przez Fileo

            Dar nauczania Dar nauczania polega na szczególnej zdolności rozumienia Pisma Świętego i zawartych w nim prawd oraz przekazywania ich…

16 marca 2020 0

DWA PODOBIEŃSTWA

przez Fileo

„Dalej mówił: Do czego jest podobne Królestwo Boże i do czego je przyrównam? Podobne jest do ziarnka gorczycznego, które wziął…

16 marca 2020 0

HYMN REFORMACJI

przez Fileo

Pieśń „Warownym grodem jest nasz Bóg” (Śpiewnik Pielgrzyma nr 536) napisana została przez Marcina Lutra prawdopodobnie w 1529 roku. Pieśń…

16 marca 2020 0

CZY POTRZEBNA NAM REFORMACJA?

przez Fileo

Każdego roku październik przypomina nam pewne wielkie wydarzenie w dziejach chrześcijaństwa, gdy – jak uważa wielu historyków – 31.10.1517 roku…

16 marca 2020 0

SERCE CZŁOWIEKA – cz. IX

przez Fileo

RYSUNEK 8. Tutaj widzimy zbliżającego się do śmierci człowieka odpadłego od wiary i człowieka nienawróconego, który prawdziwą pokutę ciągle odkładał…

16 marca 2020 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. VI

przez Fileo

Dar obdarowywania Dar obdarowywania jest to szczególna umiejętność dana niektórym ludziom przez Boga charakteryzująca się zdobywaniem środków materialnych w celu…

16 marca 2020 0

PO ŚMIERCI – CZ. II

przez Fileo

6. ZMARTWYCHWSTANIE WIERZĄCYCH Jest to wspaniały temat. Ażeby z góry już wyłączyć wszelkie nieporozumienie, musimy zaraz na wstępie podkreślić, że…

16 marca 2020 0

PRZYSZŁOŚĆ

przez Fileo

„A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia, i wołał tak: Jeszcze czterdzieści dni pozostaje do zburzenia Niniwy.…

16 marca 2020 0

GDZIE JEST TWOJE SERCE?

przez Fileo

Słowo Boże mówi bardzo wiele o sercu człowieka. Wyraz ten występuje w Biblii około 800 razy. Biblia przedstawia serce jako…

16 marca 2020 0

BRZEMIONA NOŚCIE

przez Fileo

„Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy”   (List do Galacjan 6,2) Ludzie dźwigający ciężary należą już do rzadkości.…

16 marca 2020 0

RADOŚĆ ZBAWIENIA

przez Fileo

,,To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna” (Ewangelia Jana 15,11). Radość jest…

16 marca 2020 0

SERCE CZŁOWIEKA – cz. VIII

przez Fileo

RYSUNEK 7. Ten rysunek pokazuje stan serca człowieka, który odpadł od wiary. O takich ludziach Pismo Święte mówi w następujący…