HYMN REFORMACJI

Pieśń „Warownym grodem jest nasz Bóg” (Śpiewnik Pielgrzyma nr 536) napisana została przez Marcina Lutra prawdopodobnie w 1529 roku. Pieśń ta jest parafrazą Psalmu 46. Z czasem stała się hymnem reformacji. Pieśń ta do dzisiaj jest chętnie śpiewana podczas nabożeństw w większości kościołów protestanckich. Towarzyszy ona uroczystościom z okazji Święta Reformacji 31 października.

Warownym grodem

1. Warownym grodem jest nasz Bóg, Orężem nam i zbroją!

On nas wybawia z wszelkich trwóg, Co nas tu niepokoją.

Stary, chytry wróg Czyha, By nas zmógł,

Moc i złości rój On na nas wiedzie w bój;

Na ziemi któż mu sprosta?

2. My złego nie zdołamy zmóc, Wnet zginąć by nam trzeba,

Lecz walczy za nas chrobry Wódz, Sam Bóg Go zesłał z nieba.

Kto On? – pytasz się? – Jezus On się zwie,

Pan Bóg Sabaot; On złego strzaska grot;

Innego nie masz Boga.

3. Choć diabłów pełen byłby świat, Co połknąć by nas chcieli,

My nie boimy się ich zdrad, Będziemy triumf mieli.

Książę ziemi tej W całej złości swej

Nie poradzi nam, Bo już skazany sam

I Słowo go powali.

4. Niech Bożych słów nie tyka wróg! Wziąć sobie ich nie damy;

Duch Boży z nami, z nami Bóg Z wszechmocy Swej darami!

Choć pozbawią źli Żony, dzieci, czci,

Chytra grabież ta Zysk lichy wrogom da;

Królestwo naszym będzie.

image_pdfimage_print

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” Ewangelia Jana 14,16-17

Leave a Reply