Dzień: 6 września 2019

6 września 2019 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. III

przez Fileo

Dar usługiwania Dar usługiwania, zwany również darem niesienia pomocy (I List do Koryntian 12,28), polega na szczególnej zdolności dostrzegania osób…

6 września 2019 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. II

przez Fileo

Dar proroctwa Werset przewodni: „Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym”…